Valberedning 2020

Ordinarie ledamöter Mandatperiod
Lars Lönnstig
Mona Johansson
Linus Ström
Sammankallande 2020
2020
2020