månadsarkiv: maj 2021

Städdag på Klädesholmen 2021

Lördag den 15 maj med start kl. 09.00 anordnar vi en städdag på vår ö. Vi hjälps åt med städning av strandkanter, badplatser och andra allmänna platser.

Två Containers kommer att ställas upp i år. En container vid f.d. EFS och en container nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara sopsäckar vid toaletterna i Stenvik, på Ångbåtsvägen 7 och vid containrarna. Fyllda säckar ska ställas tillbaka på någon av ovan nämnda platser. Skrymmande föremål kan vi tyvärr inte ta hand om i år. Säckarna kommer sedan att tas om hand av Samhällsföreningen för vidare transport till Heås.

Obs!
Inget privat avfall får läggas i containrarna/sopsäckarna förrän städdagen är över
och i mån av plats.

Vi ser fram emot bra uppslutning!

 

Kontaktpersoner
Lars Björn tfn 0705 355064
Susanne Lönnstig tfn 0701 426980