Klädesholmens museums bildarkiv

En verksamhet som bedrivs vid museet är insamling och fotografering av fotografier från Klädesholmen. Ett bildarkiv är under uppbyggnad och bilderna digitaliseras efter hand. Syftet med bildarkivet är att dokumentera livet på Klädesholmen och fotografierna visar allt från arbete i konservindustrin, övrig beredning och vid fiske. Bland bilderna finns även porträtt, skolfoton, båtar och vardagsliv.

Här följer ett litet collage av bilder ur museets arkiv.

Göte Olsson