Klädesholmens museum – Sillebua

Museet visar Klädesholmens historia och utveckling med tonvikt på fisk- och sillberedning från ca 1860 fram till dagens moderna industri.
Klädesholmens museum öppnades 1995 i en gammal konservfabrik, men 2020 flyttades museet till en ny lokal i öns affär Bojen.

Verksamheten drivs helt ideellt. Till museet hör också en dokumentationsavdelning med bland annat bild- och filmmaterial samt intervjuer. Arkivet digitaliseras fortlöpande.

Klädesholmens museum – En liten guidning genom historien
Bilder ur bildarkivet.

En nyöppning av museet är beräknad till juli 2020.
Gruppbesök kan bokas per telefon 0702-754647.
Önskas sillprovning för grupp kan detta bokas per telefon 073-5817272.

 

Besöksadress: Strandgatan 12 B, 47151 Klädesholmen
E-post: sillebua@gmail.com
  Klädesholmens museum Sillebua