– Var med och förverkliga en vision –

Klädesholmens bastu

Prospekt Klädesholmens Bastuförening (KBF)

Klädesholmens bastuförening skickar detta prospekt till dig för att kunna göra en vision till verklighet. En bastu på Klädesholmen.

Syftet med föreningen är att kunna bygga en bastu och kunna tillhandahålla möjligheten till bastubad för medlemmar, icke medlemmar och företag. Byggkostnaden beräknas till 1,6 Mkr och byggstart kan ske när vi nått minst 60% av byggkostnaden. Vi har bygglov med arrende och hoppas på färdig bastu nedanför EFS huset till hösten 2020.

Vissa tider kommer vara allmänt öppna genom föreningens försorg och vissa tider är möjliga att boka privat både för enskilda och företag. Bokning går att göra med tre timmars intervall eller heldag. Bastun tar upp till 12 badande personer men lämplig privat bokning kan vara 6–8 personer för bästa komfort.

Vi önskar att du kan vara en bidragsgivare, enskild  eller via företag, för att vi skall kunna komma igång med bygget av bastun. Vi förstår att man vill ha något tillbaka om man lämnar ett bidrag. Därför har vi satt ihop följande alternativ.

Enskilt bidrag: 5,000 Kr
Bada fritt ett år på allmän tid för två personer, en privat 3 h bokning.

Enskilt bidrag: 10,000 Kr
Bada fritt två år på allmän tid för två personer, tre privata 3 h bokningar.

Enskilt bidrag: 25,000 Kr
Bada fritt tre år på allmän tid för två personer, fem privata 3 h bokningar och två privata heldagsbokningar.

Enskilt bidrag:
Annan summa diskuteras med föreningens styrelse Medlemsavgift skall hanteras separat och betalas av alla medlemmar

Företagsbidrag: 25,000 Kr
Två företagsbokningar 3h, en företagsbokning heldag samt 5 presentkort för enskilds 3h privat bokning

Företagsbidrag: 50,000 Kr
Fyra företags bokning 3h, tre företagsbokningar heldag samt 10 presentkort för enskilds 3h privat bokning.

Företagsbidrag: Annan summa diskuteras med föreningens styrelse. Bokningarna skall vara utförda inom 2 år efter bastuns invigning. Presentkorten kan användas som julklappar mm.

Återbetalningsklausul till enskilda och företag: Bidragen kommer att registreras och sparas på vårt Tjörns Sparbankskonto. Om vi inte får tillräckligt med bidrag för att bygga bastun från fonder, EU, enskilda och företag kommer bidraget att återbetalas.
Bankgiro 326-6731

Kontakta:
Lars Lönnstig 0761 49 80 66,
lgg.lonnstig@gmail.com

Sivert Rutgersson 0703 60 33 77,
sivert.rutgersson@telia.com

Åke Bäckström 0708 13 07 28,
ake@logistikrestauranger.se

Gunnar Larsson 0709 56 27 30,
gunnar@cmat.se