Klädesholmens Bastuförening

Strandgatan 11
471 51  Klädesholmen

Styrelse

Ordförande

 

Lars Lönnstig
0761 – 49 80 66
2020 – 2021
Övriga ledamöter Sivert Rutgersson
Ulf Kahl
Stefan Johansson
2020 – 2021
2020
2020
Suppleanter Åke Bäckström
Gunnar Larsson
2020 – 2021
2020

Revisorer

Ordinarie Åsa Kahl
Susanne Lönnstig
2020
2020
Suppleant Håkan Johnsson 2020
Bygg grupp Stefan Johansson  
  Ulf Kahl  
     
Finansieringsgrupp Lars Lönnstig  
  Sivert Rutgersson  
  Åke Bäckström  
     
Drift grupp Susanne Lönnstig  

 

Bankgiro nr 326-6731  
Swich konto 123 271 6298