Klädesholmens Bastuförening

Strandgatan 11
471 51  Klädesholmen

Information från informationsmöte den 25 maj 2019

Ordförande Lars Lönnstig 0761 – 49 80 66
     
Bygg grupp Stefan Johansson  
  Ulf Kahl  
     
Finansieringsgrupp Lars Lönnstig  
  Sivert Rutgersson  
  Åke Bäckström  
     
Drift grupp Susanne Lönnstig  

 

Bankgiro nr 326-6731  
Swich konto 123 271 6298