Utställningar

Susanne Langré (akvarell) och Ann-Britt Langré (keramik),
27 april t.o.m. 25 maj

Jennie Bergius och Renate Bergius, 1 juni t.o.m. 27 juni

Ingela Rydén (akvarell), 29 juni t.o.m. 1 augusti

Lena Thynell (akvarell), 3 augusti t.o.m. 31 augusti

Ann-Charlotte Dahlstedt (akvarell och olja), 7 september t.o.m. 5 oktober

Håkan Jernhov (foto) 12 oktober t.o.m. 9 november