Kontakt

Klädesholmens Samhällsförening
471 51  Klädesholmen

Ordförande Håkan Johnsson 0705 – 86 70 17
Sekreterare Sven-Inge Karlsson 0706 – 67 32 98
Kassör Paula Johansson Everall 0720 – 41 24 41
Hemsida www.kladesholmen.com
Bankgironummer 133-2576