Kontakt

Klädesholmens Samhällsförening
471 51  Klädesholmen

Ordförande Nils-Gunnar Johansson
0702 – 75 46 47, 0304 – 673099
nils.gunnar48@telia.com
Sekreterare Sven-Inge Karlsson 0706 – 67 32 98
Kassör Paula Johansson Everall 0720 – 41 24 41
Hemsida www.kladesholmen.com
Bankgironummer 133-2576