Gruppledamöter 2019

Samhällets Dag, programgrupp

 • Lena Palmqvist – sammankallande
 • Annika Andersson
 • Ingela Hasselberg
 • Elsie Larsson

Samhällets Dag, arbetsgrupp

 • Torsten Kvick – sammankallande
 • Björn Kristiansen
 • Thomas Krusell

Midsommarfirande, programgrupp

 • Paula Johansson Everall – sammankallande
 • Annika Jonsson
 • Magdalena Kvarning
 • 1-2 representanter från styrelsen

Midsommarfirande, arbetsgrupp

 • Lars Lönnstid – sammankallande
 • Göran Larsson
 • Ulf Kahl
 • Lars Björn
 • Björn Kristiansen
 • Åke Bäckström

Sillens Dag 6 juni

 • Samhällsföreningens styrelse ansvarar

Badviken, arbetsgrupp

 • Anders Bråse – sammankallande
 • Lars-Tore Axelsson
 • Bengt-Rune Axelsson

Flotten i Badviken

 • Tobias Hålldén – sammankallande
 • Filip Krusell
 • Johan Krusell
 • Gabriel Levin
 • Pontus Axelsson

Julgran på torget, arbetsgrupp

 • Lars-Erik Fält – sammankallande
 • Lennart Olsson
 • Jan Levin
 • Sigge Olausson
 • David Bergius
 • Viktor Fält

Julgran vid affären, arbetsgrupp

 • Bert Olsson – sammankallande
 • Håkan Johnsson
 • Thomas Krusell
 • Lars Lönnstig

Jul på Holmen, programgrupp

 • Ingela Wastergård – sammankallande
 • Lena Palmqviste
 • Susanne Kristiansson
 • Marie Karlsson
 • Lisa Holvik

Jul på Holmen, arbetsgrupp

 • Programgruppen ansvarar för att utse arbetsgrupp

Biblioteksgrupp

 • Susanne Lönnstig – samordnare
 • Åsa Kahl
 • Boel Wranger
 • Viveca Scherman Johansson
 • Gunilla Lundström
 • Frank Holvik
 • Anita Jamot

Ansvarig för flaggning på den officiella flaggstången på Rytterholmen och badplatsen

 • Jan-Anders Andersson

”Påskvaga” grupp

 • Samuel Bråse – samordnare
 • Viktor Fält
 • Inge Klevmar
 • Nils Wastegård

Hjärtstartare, placerad i brandboden och Norra Hamnföreningen

 • Göte Björkdahl – samordnare

Offentlig utsmyckning

 • Ingela Wastegård – sammankallande
 • Susanne Kristiansen
 • Lisa Holvik

Simskolan

 • Samhällsföreningens styrelse ansvar

Samhällsföreningens representant i Sillmuséets styrelse

 • Nils Gunnar Johansson

Delegater till Bohusläns Skärgårdsråds kuststämma

 • Gösta Andersson – delegat
 • Jan-Anders Andersson – delegat
 • Tomas Kristensson – ersättare