Gruppledamöter 2021

Samhällets Dag, programgrupp

 • Lena Palmqvist – sammankallande
 • Annika Andersson
 • Ingela Hasselberg
 • Elsie Larsson

Samhällets Dag, arbetsgrupp

 • Torsten Kvick – sammankallande
 • Björn Kristiansen
 • Thomas Krusell

Midsommarfirande, programgrupp

 • Paula Johansson Everall – sammankallande
 • Kerstin Brandeby
 • Åke Bäckström
 • Magdalena Kvarning
 • 1-2 representanter från styrelsen

Midsommarfirande, arbetsgrupp

 • Lars Lönnstid – sammankallande
 • Göran Larsson
 • Ulf Kahl
 • Lars Björn
 • Björn Kristiansen
 • Åke Bäckström
 • Linus Ström

Sillens Dag 6 juni

 • Samhällsföreningens styrelse ansvarar

Badviken och Flotten i badviken, arbetsgrupp

 • Joachim Gabre – sammankallande
 • Tobias Hålldén
 • Samuel Bråse
 • Åke Bäckström
 • Linus Ström
 • Victor Fält
 • Lars Lönnstig

Julgran på torget, arbetsgrupp

 • Lars-Erik Fält – sammankallande
 • Sören Johansson
 • Jan Levin
 • Sigge Olausson
 • Claes Oleander
 • Viktor Fält

Julgran vid affären, arbetsgrupp

 • Bert Olsson – sammankallande
 • Håkan Johnsson
 • Lars Lönnstig

Jul på Holmen, programgrupp

 • Maria Karlsson – sammankallande
 • Lena Palmqvist
 • Lisa Holvik
 • Helen Axelsson
 • Maria Bergius

Jul på Holmen, arbetsgrupp

 • Sven-Inge Karlsson – sammankallande
 • Börje Kristiansson
 • Birgitta Palm

Biblioteksgrupp

 • Susanne Lönnstig – samordnare
 • Åsa Kahl
 • Boel Wranger
 • Viveca Scherman Johansson
 • Gunilla Lundström
 • Frank Holvik
 • Anita Jamot

Ansvarig för flaggning på den officiella flaggstången på Rytterholmen och badplatsen

 • Jan-Anders Andersson

”Påskvaga” grupp

 • Nils Wastegård – samordnare
 • Viktor Fält
 • Linus Ström
 • Samuel Bråse

Hjärtstartare, placerad i brandboden och Norra Hamnföreningen

 • Göte Björkdahl – samordnare

Offentlig utsmyckning

 • Ingela Wastegård – sammankallande
 • Susanne Kristiansen
 • Lisa Holvik

Simskolan

 • Styrelse ansvar

Allmänna badstegar på Holmen

 • Styrelse ansvar

Samhällsföreningens representant i Sillmuséets styrelse

 • Nils Gunnar Johansson

Verksamhet som skall bedrivas i Röda kors lokalen

 • Styrelsen ansvarar

Delegater till Bohusläns Skärgårdsråds kuststämma

 • Gösta Andersson – delegat
 • Jan-Anders Andersson – delegat
 • Tomas Kristensson – ersättare

Hela Sverige skall leva

 • Nils Gunnar Johansson – delegat
 • Gösta Andersson – delegat