Gruppledamöter 2017

Samhällets Dag, programgrupp

 • Lena Palmqvist – sammankallande
 • Annika Andersson
 • Ingela Hasselberg
 • Elsie Larsson

Samhällets Dag, arbetsgrupp

 • Björn Kristiansen – sammankallande
 • Torsten Kvick
 • Thomas Krusell
 • Gabriel Levin
 • Åke Nobelius
 • Per-Åke Olsson

Midsommarfirande, programgrupp

 • Paula Johansson Everall – sammankallande
 • Annika Jonsson
 • Magdalena Kvarning

Midsommarfirande, arbetsgrupp

 • Lars Lönnstid – sammankallande
 • Åke Nobelius
 • Göran Larsson
 • Ulf Kahl
 • Lars Björn

Badviken, arbetsgrupp

 • Anders Bråse – sammankallande
 • Lars-Tore Axelsson
 • Bengt-Rune Axelsson

Flotten i Badviken

 • Samuel Bråse – sammankallande
 • Tobias Hålldén
 • Filip Krusell
 • Johan Krusell
 • Gabriel Levin
 • Pontus Axelsson

Julgran på torget, arbetsgrupp

 • Lars-Erik Fält – sammankallande
 • Lennart Olsson
 • Jan Levin
 • Sigge Olausson
 • David Bergius
 • Viktor Fält

Julgran vid affären, arbetsgrupp

 • Bert Olsson – sammankallande
 • David Krusell
 • Thomas Krusell
 • Lars Lönnstig

Biblioteksgrupp

 • Åsa Kahl – samordnare
 • Boel Wranger
 • Viveka Scherman Johansson
 • Ulla-Stina Ewenfeldt
 • Gunilla Lundström
 • Susanne Lönnstig
 • Håkan Hilmersson
 • Frank Holvik

Ansvarig för flaggning på den officiella flaggstången på Rytterholmen och badplatsen

 • Jan-Anders Andersson

”Påskvaga” grupp

 • Inge Klevmar – samordnare

Hjärtstartare, placerad i brandboden och Norra Hamnföreningen

 • Göte Björkdahl – samordnare

Offentlig utsmyckning

 • Lisa Holvik – sammankallande
 • Susanne Kristiansen
 • Ingela Wastegård

Simskolan

 • Samhällsförfeningens styrelsen ansvar

Samhällsföreningens representant i Sillmuséets styrelse

 • Bertil Pettersson

Delegater till Bohusläns Skärgårdsråds kuststämma

 • Gösta Andersson – delegat
 • Jan-Anders Andersson – delegat
 • Tomas Kristensson – ersättare