Samhällsföreningen

Klädesholmens Samhällsförening startade sin verksamhet år 1976.