Verksamhetsberättelse, protokoll mm

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2015-02-21

Konstituerande styrelsemöte 2015-03-16
Noteringar 2  —  2015-03-16

Noteringar 3  —  2015-03-30

Noteringar 4  —  2015-04-09
Noteringar 5  —  2015-04-13
Noteringar 6  —  2015-04-27
Noteringar 7  —  2015-05-18
Noteringar 8  —  2015-06-01
Noteringar 9  —  2015-06-15
Noteringar 10 —  2015-07-27
Noteringar 11 —  2015-08-24
Noteringar 12 —  2015-09-28
Noteringar 13 —  2015-10-26
Noteringar 14 —  2015-11-30
Noteringar 15 —  2016-01-18

Noteringar 1  —  2016-03-21
Noteringar 2  —  2016-04-25
Noteringar 3  —  2016-08-29
Noteringar 4  —  2016-09-26
Noteringar 5  —  2016-10-24
Noteringar 6  —  2016-12-05
Noteringar 7  —  2017-01-30

Konstituerande styrelsemöte 2017-02-27

Noteringar  —  2017-03-19
Noteringar  —  2017-04-24
Noteringar  —  2017-06-05
Noteringar  —  2017-08-28

Noteringar  —  2017-10-30
Noteringar  —  2018-01-29
Noteringar  —  2018-02-12

Verksamhetsberättelse 2017
Resultaträkning 2017
Balansräkning  2017
Budget 2018
Årsmötesprotokoll  —  2018-02-24
Noteringar  —  2018-03-19
Noteringar  —  2018-05-07
Noteringar  —  2018-09-03
Noteringar  —  2018-10-01
Noteringar  —  2018-12-03
Noteringar  —  2019-01-21

Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötesprotokoll  —  2019-02-23
Konstituerande styrelsemötet  —  2019-03-11
Noteringar  —  2019-04-29
Noteringar  —  2019-05-27
Noteringar  —  2019-07-08
Noteringar  —  2019-08-12
Noteringar  —  2019-08-26
Noteringar  —  2019-09-16
Noteringar  —  2019-10-21
Noteringar  —  2019-11-19
Noteringar  —  2019-12-09
Noteringar  —  2020-01-27
Verksamhetsberättelse  —  2019
Revisionsberättelse  —  2019
Resultaträkning  —  2019
Balansräkning  —  2019
Budget  —  2020
Dagordning vid årsmöte  —  2020-02-29
Årsmötesprotokoll  —  2020-02-29
Noteringar  —  2020-03-02
Noteringar  —  2021-07-05