Möte 23 okt 2021 kl 13.00 i Röda Kors lokalen – Bastubygget

Inbjudan till möte lördag 23/10 13.00 i Röda Kors lokalen för att
planera och komma igång med bastubygget.

Vi har nu fått det formella beslutet från Jordbruksverket för vår bastu.
Förberedelser för bryggbygget och schaktarbeten startas. Detta kommer
troligen i gång oktober/november. Därefter blir det resning av bjälklag och
göra huset tätt.

Vi behöver komma i gång med driftsaktiviteter som, websida, bokningssystem,
maillista medlemmar och Facebook sida för bredare info.

Byggplatsen skall märkas ut med EU och Leaders skyltar samt uppdatering av
vår hemsida med projektinformation från Leaders.

Nu aktiverar vi både byggruppen som genomför bygget och driftsgruppen som
håller i administration, bokningar på nätet och att löpande verksamhet
fungerar. I båda grupperna vill vi ha många namn som kan vara med.
Föreningen är oerhört tacksam för de bidrag vi hittills har fått. Totalt har vi fått
in över 400,000 kronor. Vi kommer att behöva något mer eftersom bygget går
på ca 2,2–2,3 miljoner kronor.

Medlemsavgiften för 2021 beslutades på årsmötet till samma som tidigare, 150 kronor per person. Swish på 123 27 162 98 eller bankgiro 326–6731.

Få med vänner och grannar.

Kontaktuppgifter
Ordförande: Lars Lönnstig 076 1498066
Kassör: Sivert Rutgersson 070 3603377
Bygg gruppen: Ulf Kahl 070 5104830
Drifts gruppen: Lena Palmqvist 073 0281001
Drifts gruppen: Susanne Lönnstig 070 1426980

Snart har vi en bastu
Varmt välkomna
Styrelsen