KLÄDESHOLMEN DÅ OCH NU


Ny Bok!

Gamla bilder från museets arkiv jämförs med nytagna från samma utgångspunkt.
Dessutom kan man läsa om hur det var i gamla tider och historik kring varje bild.

Börjar säljas på museet den 3 juli då vi öppnar för säsongen.