Information

Än dröjer det ett tag innan vårblommorna visar sig. Här kommer lite information utifrån rådande omständigheter med Corona-pandemin.

Allt pekar på att Samhällsföreningen inte kan starta upp våra publika verksamheter före påskhelgen. Detta innebär att vi inte kommer att arrangera någon påskeld i år heller. När det gäller Sillmuseet och vårt lokala bibliotek kommer vi att öppna det när våra funktionärer fått adekvat vaccination. Detta beräknas inte heller ske före påsk.

Årsmötet är framflyttat preliminärt till slutet på mars men även i detta fall är tidpunkten osäker och under vilka former mötet kan hållas.

Verksamhetsåret 2020 har ju bedrivits med färre arrangemang och aktiviteter. Trots detta har ekonomin utvecklats bra pga olika stödåtgärder från stat och kommun.

Styrelsen har återigen börjat diskutera med representanter för kommunen om den framtida användningen av vår skolfastighet. Enligt kontakt med kommunen kommer de två detaljplanerna för Koholmen att ställas ut till hösten.

Klädesholmens Samhällsförening

Nils Gunnar Johansson /ordf/