SIMSKOLA 2020

KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING SIMSKOLA 2020

TROTS RÅDANDE RESTRIKTIONER HAR TJÖRNS KOMMUN GETT KLARTECKEN TILL ATT VI KAN ARRANGERA SIMSKOLA NU I SOMMAR.

MÅNDAG DEN 20 JULI KL. 09.30 ÄR DET INSKRIVNING I SIMSKOLAN I BADVIKEN PÅ KLÄDESHOLMEN. FÖR ATT UNDERLÄTTA INSKRIVNINGEN VILL VI ATT NI GÖR EN FÖRANMÄLAN TILL nils.gunnar48@telia.com. EFTER ANMÄLAN KOMMER VI ATT MAILA EN BLANKETT SOM SKA FYLLAS I OCH TAS MED TILL INSKRIVNINGEN.

SIMSKOLAN ÄR KONCENTRERAD TILL TVÅ PASS OM DAGEN UNDER TVÅ VECKOR 20/7-31/7. UNDERVISNINGEN ÄR UPPDELAD I OLIKA GRUPPER SOM BESTÄMS PÅ INSKRIVNINGSDAGEN.

AVGIFT 350 KR FÖR BARN SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I TJÖRNS KOMMUN OCH 500 KR FÖR BARN FOLKBOKFÖRDA I ANDRA KOMMUNER.  MÄRKESTAGNING 250 KR.

EN SÄRSKILD DAG FÖR SIMBORGARMÄRKESTAGNING KOMMER INTE ATT ARRANGERAS I ÅR. SJÄLVKLART KAN SIMBORGARMÄRKET TAS NÄR SIMSKOLAN ÄR ÖPPEN UNDER VECKORNA 30-31.

VILL DU HA YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Elsa Eriksson simlärare                                                  elsaeriksson1230@gmail.com
Alva Olausson simlärare                                                olaussonalva02@gmail.com
Nils Gunnar Johansson Samhällsföreningen             nils.gunnar48@telia.com

 

VÄLKOMNA

KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING