Information

 

Tack för alla frivilliga insatser med att få museet på plats och alla förutsättningarna för Sillprovningen och Bojen!

Just nu är tiden inte inne för att starta aktiviteterna. De första bokade besöken är avbeställda och arbetet i museet går just nu i lugnare tempo.
Många frivilliga är själva i mogen ålder, vi anpassar oss till det kloka beteende som förväntas av oss alla.
Så snart förutsättningarna blir bättre räknar vi med att sätta full fart igen och vi hoppas att det blir snart.
Samhällsföreningens aktiviteter är därmed pausade t.o.m. 15 april.

Klädesholmens Vägföreningen har meddelat att de ställer in sitt planerade årsmöte den 6 april. Nytt datum kommer att meddelas senare.

Affärsföreningen och Samhällsföreningen
Bengt och Nils-Gunnar