SIMSKOLA 2020 Klädesholmen


Samhällsföreningen på Klädesholmen anordnar simskola på badplatsen under veckorna 30 – 31.
Inskrivning sker måndagen den 20 juli kl. 10:00 på badstranden.
Vill ni göra en föranmälan så skicka gärna ett mail till nils.gunnar48@telia.com.