Juldopp 2019

Det blev ett arrangemang till på Klädesholmen 2019 nämligen ett vinterbad på dopparedan.
Tack till badmästarna Linus och Samuel!

GOTT NYTT ÅR