Lite sommarinformation

Vi har just nu firat nationaldagen och Sillens Dag med rekorddeltagande. Vi kommer snart att gå ut med information om simskolan som startar måndagen den 8 juli med inskrivning kl. 10.00.

För att hålla badplatsen iordning behöver vi under veckorna 27 tom 30/31 en intresserad ungdom.
Arbetet innebär att varje morgon, mån tom fredag kl. 09.00 sopa kajer och tömma papperskorgar samt plocka upp övrigt skräp vid badstranden och i Parken. Vidare hålla ordning i och runt KIF-huset.

Intresserade kontaktar undertecknad via mail nils.gunnar48@telia.com så fort som möjligt.

Vidare flaggar jag för kommande sommararrangemang
21 juni            midsommar i Parken
6 juli               Samhällets Dag
13 juli             Holmeloppet (arrangör Betel)

Lördagen den 1 juni hade vi informationsmöte i Röda Kors lokalen. Bifogar den info i filformat som lämnades från Samhällsföreningen.

Nils-Gunnar Johansson
/ordf./