Klädesholmens Bastuförening

Bjuder in till allmänt informationsmöte Lördagen
den 25 maj kl. 15:00.
Plats: Röda Kors lokalen

Välkomna