Utställning – Biblioteket

Öppettider:
Tisdag kl. 10.00 – 12.00
Onsdag kl. 10.00 – 12.00
Torsdag kl. 17.00 – 19.00
Lördag kl. 15.00 – 17.00