INSKRIVNING I SIMSKOLAN I BADVIKEN PÅ KLÄDESHOLMEN

MÅNDAG DEN 9 JULI KL. 10.00 ÄR DET INSKRIVNING I SIMSKOLAN I BADVIKEN PÅ KLÄDESHOLMEN.

I ÅR BEDRIVS SIMSKOLAN KONCENTRERAT DVS TVÅ PASS OM DAGEN UNDER TVÅ VECKOR 9/7-20/7.

AVGIFT 350 KR FÖR BARN SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I TJÖRNS KOMMUN OCH 500 KR FÖR BARN FOLKBOKFÖRDA I ANDRA KOMMUNER.  MÄRKESTAGNING 250 KR.

INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS

SIMBORGARMÄRKESTAGNING ONSDAG 18 JULI KL.14.30 – 17.00

VILL DU HA YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
KAJSA ERICSON, SIMLÄRARE mail: kajsa.m.erikson@gmail.com,
AMANDA SUNDELL, ASSISTENT mail: amanda.sundell@hotmail.se ELLER
SUSANNE LÖNNSTIG, SF, TFN 070142 69 80

VÄLKOMNA
KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING