Gamla julgranar – Påskvaga

Gamla julgranar är välkomna ut till Hjälmen för att utgöra grunden till årets påskevaga!

Hjälp dem gärna om de har svårt för att ta sig dit själva!