LOTTERI på Biblioteket

20 kr per lott

Alla intäkter går oavkortat till Samhällsföreningen.
Vinster till ett värde av 1 500 kr.
Dragning 10 januari.

Keramik skänkt av utställaren Katarina Hanefors Hallin