månadsarkiv: augusti 2020

Klädesholmens Vägförening söker ordförande

 Vi söker ordförande och potentiella styrelseledamöter!

  • Älskar du som oss Klädesholmen?
  • Har du fastighet här?
  • Gillar du föreningsliv?
  • Tycker du att engagemang är något positivt?
  • Är du intresserad av att skapa förutsättningar för en bra vägmiljö på ön?

Då kan du vara vår nästa ordförande!

Då nuvarande ordförande aviserat sin avgång, och några styrelsemedlemmar med denne, söker vi i valberedningen nya kandidater.

Med avsikten att kunna vitalisera och modernisera arbetet inom Vägföreningen,

söker vi dig som kan driva ett modernt styrelsearbete, med syfte på delaktighet och engagemang från styrelse och boende.

Den nye ordföranden behöver således inte utföra-, och i detalj styra alla uppgifter, utan skall kunna leda och fördela dessa utifrån kompetens inom styrelse och förening.

Förutom ett intresse av människor och föreningsliv, ser vi gärna att du är intresserad av samhällsbyggnadsfrågor, så som bygg, underhåll, kommunikation med andra föreningar och företag på ön och Tjörn, samt kontakter med kommunen.

Till ditt förfogande står en förening med kompetens inom dessa områden, eller med vetskapen hur man skaffar den. Hör av dig till Nils-Gunnar, eller till den person i valberedningen som du talat med, oavsett om du kan tänka dig bli ordförande eller arbeta i styrelsen!

VÄLKOMMEN!

Klädesholmen 2020-08-24

Valberedningen
genom sammankallande,
Nils Gunnar Johansson