månadsarkiv: november 2019

Nu lackar det snart mot jul

Nu lackar det snart mot jul. Tänk ännu ett år har snart gått till ända.
Inled gärna julfirandet tillsammans nu på lördag kl 16.00 på torget. (Jul på Holmen) Granen tänds 17.00 o sedan går vi till Betel och äter gröt kl.18.00.
Samhällsföreningen kan se tillbaka på ett mycket bra år med många besökare på våra olika evenemang och aktiviteter. Personligen minns jag allra bäst den fantastiska påskelden (Vaga). Så många personer har sällan besökt påskelden på Klädesholmen.

Affärsföreningen har nu påbörjat ombyggnationen av affärsfastigheten så att Sillmuseet kan flytta in i vår. Kanske redan till påskhelgen. Museigruppen har ambitionen att presentera ett nytt uppgraderat museum med både ett historiskt perspektiv samt sillproduktion i nutid.
Samhällsföreningen och affärsföreningen arbetar med att erhålla ekonomiskt stöd från olika intressenter. Kostnaderna för ombyggnad och inventarier är beräknade till drygt 1 milj. kr. Kommunen via Kultur o fritidsnämnden bidrar med både kompetens o pengar. Vidare har vi kontakt med Västarvet med VGR, Riksantikvarieämbetet m.fl. Sillmuseet kommer att bli hyresgäst i affärsfastigheten. Om ni som enskilda vill bidra går det bra att teckna andelar i affärsföreningen eller kanske ni vill hjälpa till med frivilligt arbete.

Under 2020 kommer samhällsföreningen bl.a. att arbeta med boendemiljö och trafikfrågor.
Slutligen vill jag informera om att vi äntligen kommer att träffa kommunen för att diskutera skolfastigheten på ön.

Med dessa rader tackar jag för alla insatser som lagts ned under året både från våra medlemmar, sponsorer samt alla våra besökare.

Redan nu önskar jag en God Jul o ett Gott Nytt År.

Nils Gunnar Johansson
/ordförande/