månadsarkiv: maj 2019

Allmän städdag på Klädesholmen 2019

Lördagen den 1 juni med start kl. 09.00 anordnar vi en allmän städdag på vår ö.
Vi hjälps åt med städning av strandkanter, badplatser och andra allmänna platser.

Containers finns uppställda

  • vid toaletterna i Stenvik,
  • på parkeringsplatsen vid f.d. EFS Stora Karishamnsvägen 4,
  • Ångbåtsvägen 7
  • och på Hästeviksvägen 2 nedanför skolan. 

Vid varje container tillhandahåller vi också sopsäckar.

OBS!
Inget privat avfall får läggas i containrarna förrän städdagen är över
och om det då finns plats i dem.

Vi ser fram emot bra uppslutning!

Dessutom är du välkommen till
Samhällsföreningens årliga informationsmöte
också detta den 1 juni kl. 15.00 i Röda Kors lokalen.

  • Vi delger er om vad som hänt och händer under året på ”Holmen” och ni ger oss i styrelsen förslag på saker som ni tycker att vi skall försöka förverkliga.
  • Ifall du kan tänka dig att hjälpa till på ”Sillens dag” eller midsommarafton någon timma, så hör av dig till oss: samhallsforeningen@kladesholmen.com