månadsarkiv: maj 2017

Allmän städdag på Klädesholmen!

Lördag den 27 maj med start kl. 09.00 anordnar vi en allmän städdag på vår ö. Vi hjälps åt med städning av strandkanter, badplatser och andra allmänna platser.

Containers finns uppställda vid toaletterna i Stenvik, på parkeringsplatsen vid f.d. EFS, på Ångbåtsvägen 7 och på Hästeviksvägen nedanför skolan. Där tillhandahåller vi också sopsäckar.

OBS! Inget privat avfall får läggas i containrarna förrän städdagen är över och om det då finns plats i dem.

Vi ser fram emot bra uppslutning!

Dessutom är du välkommen till
Samhällsföreningens årliga informationsmöte
också detta den 27 maj kl. 15.00 i Röda Kors lokalen.

  • Vi delger er om vad som hänt och händer under året på ”Holmen” och ni ger oss i styrelsen förslag på saker som ni tycker att vi skall försöka förverkliga.
  • Rapport från styrelsens Framtidsmöte.
  • Ifall du kan tänka dig att hjälpa till på ”Sillens dag” eller midsommarafton någon timma, så hör av dig till oss: samhallsforeningen@kladesholmen.com

Medlemsavgift 2017

Nu har det åter blivit dags att betala in årets medlemsavgift till Samhällsföreningen, hoppas att du/ni vill stödja oss i vårt ideella arbete för Klädesholmen.

Medlemsavgiften för 2017 är 75 kr för enskild medlem och 150 kr för ett hushåll.

Betala in avgiften till vårt bankgiro 133-2576.

En del medlemmar har på eget initiativ redan betalat in årets medlemsavgift och skulle ni tillhöra den skaran ber vi er bortse från denna avi.
Är ni osäkra på om ni redan betalat, är ni välkomna att ta kontakt med vår kassör

Paula Johansson Everall, 0304/ 67 30 82
paulajohansson@hotmail.com

Gilla Klädesholmens Samhällsförening på Facebook, www.facebook/kladesholmen, eller besök vår hemsida www.kladesholmen.com här lägger vi ut aktuell samhällsinformation med jämna mellanrum. Anmäl din e-postadress på hemsidan för att automatiskt kunna ta del av ny information som läggs ut.

Klädesholmens Samhällsförening
Styrelsen

 

 

 

SIMLÄRARE i sommar?

Vi söker till vår simskola en behörig simlärare för tjänstgöring vardagar under tiden 3 juli – 28 juli.
Lön enligt gällande avtal.

Ifall du själv inte har möjlighet att söka tjänsten, så kanske du kan tipsa oss om någon annan lämplig kandidat.

Är du intresserad ring Gösta: 070-624 86 01 eller 0304/67 32 63
e-mail: gosta@svalans.se

Klädesholmens samhällsförening

Noteringar fört vid framtidsmötet lördagen den 25 mars 2017

Samhällsföreningens styrelse inklusive Sven Johansson (vägföreningen) och Bengt Palmqvist (affärsföreningen) diskuterade vilken framtidsbild vi ser/önskar för Klädesholmen.

Dokumentet utgör en grund för framtida diskussioner och visioner för alla ”Holmare”.
Närmast blir det på Informationsmötet den 27 maj Rödakorslokalen 15.00.

Klicka här för att läsa noteringarna förda vid framtidsmötet.