Kategoriarkiv: Information

Sensommarinformation

Tänk nu har det plötsligt blivit augusti, den sista sommarmånaden. Vädermässigt blev det en fin sommar frånsett någon regndag. En sådan råkade infalla när det var Samhällets dag den 6 juli. Någon berättade att senast det regnade på Samhällets Dag var 1981 dvs. 38 år sedan. Nästa gång blir således 2057, bra planeringsförutsättningar.

Simskolan avslutades fredagen den 19 juli med 36 inskrivna deltagare och många märkestagare som t.ex. 12-årige Arvid Berndtsson som tog guldmagistern (fantastiskt). Dessutom tog 117 simmare simborgarmärket. Även arrangemanget Midsommar i parken utsattes för regn men trots vädret kom det över 1000 besökare. Betel arrangerade för andra gången Holmeloppet som vanns av Christoffer Hiding. Övriga arrangemang som anordnats av våra församlingar och övriga som Skönsång på Mossholmen, utställningar i Biblioteket och gympa i parken har lockat många åhörare/deltagare. Än är dock sommaren inte slut. Kom ihåg att sitta på klipporna och titta på segeltävlingen Tjörn runt lördagen den 17 augusti.

Slutligen vill jag berätta om den stora tillströmningen till vårt kära sillmuseum. Efter lite aktivare marknadsföring har besöksantalet fördubblats till dags dato vilket ger oss lite råg i ryggen när vi nu skall besluta om museets framtid. Även affärens satsning på sillprovning har fallit väl ut. Vi har fortsatt kontakt med kommunen och Seafood om en långsiktig lösning för Sillmuseet. Externa kontakter tar lång tid, framför allt när det börjar handla om pengar och en ny organisation. Ett scenario som styrelsen arbetar med är att vi öppnar vår Röda kors lokal för en tillfällig etablering av Sillmuseet. Vidare förs också samtal med affärsföreningen om en filiallokalisering av Sillmuseet i affären Bojen för att stärka upp konceptet med sillförsäljning och sillprovning.

Vi ser fram emot en spännande höst där bibliotektsgruppen bl.a. ordnar filmaftnar och utställningar.

Samhällsföreningen tackar alla som ställt upp och arbetat med våra olika arrangemang och inte minst alla våra besökare.

Ha en bra eftersommar

Nils-Gunnar Johansson/ordf. /

Klädesholmens Bastuförening

Klädesholmens bastuförening (KBF) hade det första informationsmötet den 25 maj 2019 i Röda Korslokalen.
Ca 30 personer var närvarande för att ta del av informationen och bli medlemmar.

En kort rapport av läget enligt följande:

Bygglov beviljat december 2018. Femårigt arrende beviljat april 2019, som sedan löper på. Platsen för bastun är i Jungfruviken nedanför EFS lokalen.

Tre arbetsgrupper är bildade och uppdelade i Finansiering, Bygge och Drift. Varje grupp består nu av 4-6 personer.

Finansgruppen jobbar för att få fram pengar. Bygget är beräknat till ca 1,6 MSEK och då ingår schaktning och anslutningsavgifter. Vi står i kö till Leaders för bidrag.

Byggruppen jobbar med att ta fram offerter, planering och genomförandet av bygget.

Driftsgruppen jobbar med att få fram en hemsida för bokningar och information samt att säkerställa den långsiktiga driften av bastun.

Målsättningen är att kunna bada bastu hösten/vintern 2020.

KBF är en del av Samhällsföreningen och information kommer därför finnas på Samhällsföreningens hemsida.

Vi önskar så många medlemmar som möjligt, så passa på och teckna er. Avgiften för 2019 är 150 kr per hushåll och kan Swichas till 123 271 6298 eller betalas in på BG nr 326-6731.

Vi ser framåt att så många som möjligt anmäler intresse för att kunna bidra med arbete eller lämna ett bidrag. Vi kommer att skicka ut ett prospekt under juni.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars Lönnstig               0761-49 80 66
Sivert Rutgersson       0703-60 33 77
Stefan Johansson       0705-90 70 82
Ulf Kahl                        0705-10 48 30

Bastun ett gemensamhetsprojekt, var med nu, så kör vi!

Lars Lönnstig
Ordförande Klädesholmens Bastuförening

 

VÅR VÅR VÅR VÅR

Nu kommer våren med stormsteg. Klädesholmen vaknar upp efter en tid av vinterdvala. Fåglarna sjunger och vårblommorna tittar fram.

Samhällsföreningen börjar planera för våra traditionella sommaraktiviteter. Ni vet Sillens dag (6/6) Midsommar i parken (20/6) och Samhällets dag (6/7). Vidare kommer vår simskola att starta måndag 8 juli och pågå under veckorna 28 o 29.  Närmare information kommer senare.

Vidare kan jag berätta att vi håller på söka efter ersättningslokal till vårt Sillmuseum.
I dagsläget finns några förslag som kommer att diskuteras nu i vår. Vi har ett offentligt styrelsemöte tisdagen den 16 april kl 19.00 samt ett informationsmöte den 1 juni kl 15.00 i samband med städdagen. Båda mötena äger rum i Röda Korslokalen på Postliden.
En viktig fråga när vi tittar på en etablering av ett nytt museum är delaktigheten från samhällsinvånarna.

Trafikfrågorna har varit en viktig återkommande fråga. Nu har Trafikverket åtagit sig att anlägga en s.k. chikan i början av Strandgatan som sedan kommer att utvärderas.

Glöm inte vårt första vårarrangemang nämligen Påskvaga lördag 20 april.

Hoppas på fint väder o stor anslutning i sommar.

 

Nils-Gunnar Johansson
/ordförande/