Kategoriarkiv: Information

Meddelande från Tjörns kommun/VA

OBS! Bron mellan Koholmen o Klädesholmen är stängd för fordon torsdagen den 3:e februari mellan kl. 07.00-18.00.

Kommunen kommer att sätta upp skylt på bron om detta och du som prenumererar på info om viktiga händelser via Tjörns hemsida ska även få meddelande om detta.
Info ska även läggas ut på Tjörns hemsida.
Kommunen ska även/har kontaktat hemtjänst och räddningstjänst.

Tisdag den 1:a februari ska en vattenläcka på Industrivägen åtgärdas.

För aktuell info om eventuella ändringar för åtgärden ovan se tjorns.se.

Information från Klädesholmens bastuförening

 

Klädesholmens bastuförenings infobrev november

Vi har nu fått alla beslut och tillstånd som krävs för att få starta bygget.

Vi hade information till 25 medlemmar den 23e oktober där vi gick igenom projektplan med tider och ekonomi.

Förberedelser för bryggbygget och schaktarbeten startade. Själva arbetet med schakt startas under november och december. Bryggbygget börjar i januari.

Bygget av huset börjar i mars med stomresning och att göra huset tätt. Här har vi börjat formera bygg gruppen som i nuläget består av ca 15 personer. Vi anlitar också en professionell aktiv snickare som håller i arbetet med oss som stöd. Första fasen tar ca 2 veckor, därefter börjar det invändiga jobbet.

Vi skall också komma i gång ytterligare med drifts aktiviteter som websida, loggabokningssystem, maillista medlemmar och Facebook sida för snabbare info.

Planen är att bastun står färdig till oktober 2022.

Byggplatsen har märkts ut med EU och Leaders skyltar.

Se gärna artikel i ST tidningen daterad 16 november.

Kontaktuppgifter
Ordförande:                  Lars Lönnstig                 076 1498066
Kassör:                           Sivert Rutgersson         070 3603377
Bygg gruppen:              Ulf Kahl                          070 5104830
Drifts gruppen:             Lena Palmqvist             073 0281001
Drifts gruppen:             Susanne Lönnstig         070 1426980

Snart har vi en bastu ///// Styrelsen

KLÄDESHOLMEN DÅ OCH NU


Ny Bok!

Gamla bilder från museets arkiv jämförs med nytagna från samma utgångspunkt.
Dessutom kan man läsa om hur det var i gamla tider och historik kring varje bild.

Börjar säljas på museet den 3 juli då vi öppnar för säsongen.

Klädesholmens Bastuförening

Klädesholmens bastuförening (KBF) hade det första informationsmötet den 25 maj 2019 i Röda Korslokalen.
Ca 30 personer var närvarande för att ta del av informationen och bli medlemmar.

En kort rapport av läget enligt följande:

Bygglov beviljat december 2018. Femårigt arrende beviljat april 2019, som sedan löper på. Platsen för bastun är i Jungfruviken nedanför EFS lokalen.

Tre arbetsgrupper är bildade och uppdelade i Finansiering, Bygge och Drift. Varje grupp består nu av 4-6 personer.

Finansgruppen jobbar för att få fram pengar. Bygget är beräknat till ca 1,6 MSEK och då ingår schaktning och anslutningsavgifter. Vi står i kö till Leaders för bidrag.

Byggruppen jobbar med att ta fram offerter, planering och genomförandet av bygget.

Driftsgruppen jobbar med att få fram en hemsida för bokningar och information samt att säkerställa den långsiktiga driften av bastun.

Målsättningen är att kunna bada bastu hösten/vintern 2020.

KBF är en del av Samhällsföreningen och information kommer därför finnas på Samhällsföreningens hemsida.

Vi önskar så många medlemmar som möjligt, så passa på och teckna er. Avgiften för 2019 är 150 kr per hushåll och kan Swichas till 123 271 6298 eller betalas in på BG nr 326-6731.

Vi ser framåt att så många som möjligt anmäler intresse för att kunna bidra med arbete eller lämna ett bidrag. Vi kommer att skicka ut ett prospekt under juni.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars Lönnstig               0761-49 80 66
Sivert Rutgersson       0703-60 33 77
Stefan Johansson       0705-90 70 82
Ulf Kahl                        0705-10 48 30

Bastun ett gemensamhetsprojekt, var med nu, så kör vi!

Lars Lönnstig
Ordförande Klädesholmens Bastuförening