Kategoriarkiv: Information

Allmän städdag på Klädesholmen 2019

Lördagen den 1 juni med start kl. 09.00 anordnar vi en allmän städdag på vår ö.
Vi hjälps åt med städning av strandkanter, badplatser och andra allmänna platser.

Containers finns uppställda

  • vid toaletterna i Stenvik,
  • på parkeringsplatsen vid f.d. EFS Stora Karishamnsvägen 4,
  • Ångbåtsvägen 7
  • och på Hästeviksvägen 2 nedanför skolan. 

Vid varje container tillhandahåller vi också sopsäckar.

OBS!
Inget privat avfall får läggas i containrarna förrän städdagen är över
och om det då finns plats i dem.

Vi ser fram emot bra uppslutning!

Dessutom är du välkommen till
Samhällsföreningens årliga informationsmöte
också detta den 1 juni kl. 15.00 i Röda Kors lokalen.

  • Vi delger er om vad som hänt och händer under året på ”Holmen” och ni ger oss i styrelsen förslag på saker som ni tycker att vi skall försöka förverkliga.
  • Ifall du kan tänka dig att hjälpa till på ”Sillens dag” eller midsommarafton någon timma, så hör av dig till oss: samhallsforeningen@kladesholmen.com

VÅR VÅR VÅR VÅR

Nu kommer våren med stormsteg. Klädesholmen vaknar upp efter en tid av vinterdvala. Fåglarna sjunger och vårblommorna tittar fram.

Samhällsföreningen börjar planera för våra traditionella sommaraktiviteter. Ni vet Sillens dag (6/6) Midsommar i parken (20/6) och Samhällets dag (6/7). Vidare kommer vår simskola att starta måndag 8 juli och pågå under veckorna 28 o 29.  Närmare information kommer senare.

Vidare kan jag berätta att vi håller på söka efter ersättningslokal till vårt Sillmuseum.
I dagsläget finns några förslag som kommer att diskuteras nu i vår. Vi har ett offentligt styrelsemöte tisdagen den 16 april kl 19.00 samt ett informationsmöte den 1 juni kl 15.00 i samband med städdagen. Båda mötena äger rum i Röda Korslokalen på Postliden.
En viktig fråga när vi tittar på en etablering av ett nytt museum är delaktigheten från samhällsinvånarna.

Trafikfrågorna har varit en viktig återkommande fråga. Nu har Trafikverket åtagit sig att anlägga en s.k. chikan i början av Strandgatan som sedan kommer att utvärderas.

Glöm inte vårt första vårarrangemang nämligen Påskvaga lördag 20 april.

Hoppas på fint väder o stor anslutning i sommar.

 

Nils-Gunnar Johansson
/ordförande/