Författararkiv: samhallsforeningen

Information

Samhällsföreningens styrelse beslutade den 19 augusti att flytta sillmuseet till affärsfastigheten Bojen. Affärsinnehavaren kommer att ”krympa” sina ytor i butiken. Vidare kommer viss ombyggnation att ske. Museets yta kommer att bli c:a 130 kvm.

Beslutet har föregåtts av diskussioner i c:a 1,5 år kring olika alternativ och med bl.a. kommunen gällande skolfastigheten. I skrivande stund har kommunen ännu inte kommit med svar på samhällsföreningens önskemål. För att vi ska slippa att lägga museet i malpåse har vi tittat på andra alternativ som Röda Kors lokalen och utrymmen i Bojen. Vi har slutligen fastnat för affärslokalen Bojen där man idag erbjuder fabriksförsäljning och sillprovning. Affärsföreningen har på ett aktivt och seriöst sätt arbetat för att finna ett bra alternativ för museet i Bojen. Nu får vi ju ett Sillens hus med bra placering i samhället. Vi har ambitionen att utveckla museets innehåll och komplettera med hur modern sillproduktion går till. Målsättningen är att vi redan till påskhelgen 2020 ska kunna stå färdiga i de nya lokalerna.

Våra kontakter med Tjörns kommun om skolfastigheten kommer att fortsätta. Vi frågar oss vad kommunen vill med en Q-märkt byggnad som varit en gammal skola. Skolgården är idag en viktig parkeringsyta. Vad händer med parkeringsplatserna vid en extern försäljning av skolan? Dessutom har många av de boende på Klädesholmen önskemål om att skolan förblir i allmän ägo för att förhindra en ohämmad exploatering. Vidare kommer fastigheten (KIF-huset) där vi har vårt bibliotek på sikt att rivas.

Nu i höst erbjuder bibliotektsgruppen filmvisning en gång i månaden med början onsdag 25 september kl. 18.30 i Röda Kors lokalen (Obs). Utställningar pågår hela året. Redan nu vill jag flagga för evenemanget Jul på Holmen, lördag den 30 november. Särskild information kommer längre fram.

Slutligen vill jag påminna om nu är det höst och dags att ta upp badstegarna.

 

Nils Gunnar Johansson
/ordförande Samhällsföreningen/

Sensommarinformation

Tänk nu har det plötsligt blivit augusti, den sista sommarmånaden. Vädermässigt blev det en fin sommar frånsett någon regndag. En sådan råkade infalla när det var Samhällets dag den 6 juli. Någon berättade att senast det regnade på Samhällets Dag var 1981 dvs. 38 år sedan. Nästa gång blir således 2057, bra planeringsförutsättningar.

Simskolan avslutades fredagen den 19 juli med 36 inskrivna deltagare och många märkestagare som t.ex. 12-årige Arvid Berndtsson som tog guldmagistern (fantastiskt). Dessutom tog 117 simmare simborgarmärket. Även arrangemanget Midsommar i parken utsattes för regn men trots vädret kom det över 1000 besökare. Betel arrangerade för andra gången Holmeloppet som vanns av Christoffer Hiding. Övriga arrangemang som anordnats av våra församlingar och övriga som Skönsång på Mossholmen, utställningar i Biblioteket och gympa i parken har lockat många åhörare/deltagare. Än är dock sommaren inte slut. Kom ihåg att sitta på klipporna och titta på segeltävlingen Tjörn runt lördagen den 17 augusti.

Slutligen vill jag berätta om den stora tillströmningen till vårt kära sillmuseum. Efter lite aktivare marknadsföring har besöksantalet fördubblats till dags dato vilket ger oss lite råg i ryggen när vi nu skall besluta om museets framtid. Även affärens satsning på sillprovning har fallit väl ut. Vi har fortsatt kontakt med kommunen och Seafood om en långsiktig lösning för Sillmuseet. Externa kontakter tar lång tid, framför allt när det börjar handla om pengar och en ny organisation. Ett scenario som styrelsen arbetar med är att vi öppnar vår Röda kors lokal för en tillfällig etablering av Sillmuseet. Vidare förs också samtal med affärsföreningen om en filiallokalisering av Sillmuseet i affären Bojen för att stärka upp konceptet med sillförsäljning och sillprovning.

Vi ser fram emot en spännande höst där bibliotektsgruppen bl.a. ordnar filmaftnar och utställningar.

Samhällsföreningen tackar alla som ställt upp och arbetat med våra olika arrangemang och inte minst alla våra besökare.

Ha en bra eftersommar

Nils-Gunnar Johansson/ordf. /

Klädesholmens Bastuförening

Klädesholmens bastuförening (KBF) hade det första informationsmötet den 25 maj 2019 i Röda Korslokalen.
Ca 30 personer var närvarande för att ta del av informationen och bli medlemmar.

En kort rapport av läget enligt följande:

Bygglov beviljat december 2018. Femårigt arrende beviljat april 2019, som sedan löper på. Platsen för bastun är i Jungfruviken nedanför EFS lokalen.

Tre arbetsgrupper är bildade och uppdelade i Finansiering, Bygge och Drift. Varje grupp består nu av 4-6 personer.

Finansgruppen jobbar för att få fram pengar. Bygget är beräknat till ca 1,6 MSEK och då ingår schaktning och anslutningsavgifter. Vi står i kö till Leaders för bidrag.

Byggruppen jobbar med att ta fram offerter, planering och genomförandet av bygget.

Driftsgruppen jobbar med att få fram en hemsida för bokningar och information samt att säkerställa den långsiktiga driften av bastun.

Målsättningen är att kunna bada bastu hösten/vintern 2020.

KBF är en del av Samhällsföreningen och information kommer därför finnas på Samhällsföreningens hemsida.

Vi önskar så många medlemmar som möjligt, så passa på och teckna er. Avgiften för 2019 är 150 kr per hushåll och kan Swichas till 123 271 6298 eller betalas in på BG nr 326-6731.

Vi ser framåt att så många som möjligt anmäler intresse för att kunna bidra med arbete eller lämna ett bidrag. Vi kommer att skicka ut ett prospekt under juni.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars Lönnstig               0761-49 80 66
Sivert Rutgersson       0703-60 33 77
Stefan Johansson       0705-90 70 82
Ulf Kahl                        0705-10 48 30

Bastun ett gemensamhetsprojekt, var med nu, så kör vi!

Lars Lönnstig
Ordförande Klädesholmens Bastuförening