Författararkiv: samhallsforeningen

Information från Klädesholmens bastuförening

 

Klädesholmens bastuförenings infobrev november

Vi har nu fått alla beslut och tillstånd som krävs för att få starta bygget.

Vi hade information till 25 medlemmar den 23e oktober där vi gick igenom projektplan med tider och ekonomi.

Förberedelser för bryggbygget och schaktarbeten startade. Själva arbetet med schakt startas under november och december. Bryggbygget börjar i januari.

Bygget av huset börjar i mars med stomresning och att göra huset tätt. Här har vi börjat formera bygg gruppen som i nuläget består av ca 15 personer. Vi anlitar också en professionell aktiv snickare som håller i arbetet med oss som stöd. Första fasen tar ca 2 veckor, därefter börjar det invändiga jobbet.

Vi skall också komma i gång ytterligare med drifts aktiviteter som websida, loggabokningssystem, maillista medlemmar och Facebook sida för snabbare info.

Planen är att bastun står färdig till oktober 2022.

Byggplatsen har märkts ut med EU och Leaders skyltar.

Se gärna artikel i ST tidningen daterad 16 november.

Kontaktuppgifter
Ordförande:                  Lars Lönnstig                 076 1498066
Kassör:                           Sivert Rutgersson         070 3603377
Bygg gruppen:              Ulf Kahl                          070 5104830
Drifts gruppen:             Lena Palmqvist             073 0281001
Drifts gruppen:             Susanne Lönnstig         070 1426980

Snart har vi en bastu ///// Styrelsen

KLÄDESHOLMEN DÅ OCH NU


Ny Bok!

Gamla bilder från museets arkiv jämförs med nytagna från samma utgångspunkt.
Dessutom kan man läsa om hur det var i gamla tider och historik kring varje bild.

Börjar säljas på museet den 3 juli då vi öppnar för säsongen.