Advent 2020

ADVENTSTIDER

Tiden går fort och snart har ännu ett år gått till ända. 2020 blev ju ett år som ingen av oss varit med om tidigare. Trots all planering är framtiden oförutsägbar. Pandemin har ju också satt sin prägel på Klädesholmen. Vi har fått ställa in många av våra arrangemang. Sommaren var ju fin vädermässigt och många besökte vår ö. Vi kunde arrangera en välbesökt simskola. Under våren 2020 färdigställde vår flitiga museégrupp den nya Sillmuseet trots pågående pandemi. Vi hade smygpremiär i slutet av juli och har hållit öppet t.o.m. oktober. Stor nyfikenhet och intresse har visats för museet. Sillens Hus med sillprovning och möjlighet att köpa sill till fabrikspriser kan bli en stor attraktion för hela Tjörn. Vi har dessutom startat en studiecirkel om Klädesholmen som vi pausat p.g.a. pandemin. Drygt 50 personer deltar. Inför 2021 står vi väl rustade för att föra vår berättelse om silltraditionen vidare.

Nu är årskorten till Sillmuseet klara. Köp och ge bort ett kort i julklapp till vänner och bekanta. Kontakta Inger Johansson (klad02@hotmail.com).

För övrigt hoppas Samhällsföreningen att vi ska kunna återuppta många av våra vanliga aktiviteter under 2021 så att vi kan gå tillbaka till det normala igen. I början av nästa år kommer vi att informera om hur och när vi planerar våra aktiviteter under 2021.

Den stora granen på torget kommer att resas och tändas till lucia p.g.a. pågående byggnadsarbeten. Granen vid affären tänds som vanligt till 1:a advent. I övrigt kommer inga aktiviter att arrangeras av Samhällsföreningen. Hoppas vi kan ses som vanligt till juldoppet vid badstranden på julafton.

Biblioteket håller fortfarande öppet på tisdagar och lördagar mellan 14.00 – 16.00 exkl. 26 december då vi har stängt.

Nu ska vi börja tända adventsljus och lysa upp våra hem. Inom kort går vi mot ljusare tider och sedan kommer ett nytt år. Aldrig har vi väl önskat oss ett nytt år med nya förutsättningar som just nu.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Klädesholmens Samhällsförening
Nils Gunnar Johansson
/ordförande/

Information från Klädesholmens bastuförening

Vi är i skrivande stund över 80 medlemmar och fler tillkommer varje vecka. Vi har hitintills fått eller fått löfte om bidrag från både privat personer och företag till ett värde av över 300.000 Sek och mer är på gång. Vi lyfter hatten och bugar för detta. Mycket ovärderlig hjälp för föreningen att få till bastun

Det som ligger närmast i planen nu är att få bidrag från Leaders (EU pengar). Vi kommer att få besked i höst hur mycket som finns tillgängligt för oss och när vi kan få det. Vi ligger högt upp på deras lista och vi håller tummarna.

Vi söker även pengar från andra fonder och stiftelser.

Vi jobbar också med att få in offerter för bygget som vi kan bifoga till våra bidragsansökningar.

I övrigt har vi bygglov och beslut om arrende.

Vi återkommer när vi har ytterligare information som tar oss framåt.

För styrelsen

Ordförande
Lars Lönnstig
076 1498066

Information

Samhällsföreningens styrelse beslutade den 19 augusti att flytta sillmuseet till affärsfastigheten Bojen. Affärsinnehavaren kommer att ”krympa” sina ytor i butiken. Vidare kommer viss ombyggnation att ske. Museets yta kommer att bli c:a 130 kvm.

Beslutet har föregåtts av diskussioner i c:a 1,5 år kring olika alternativ och med bl.a. kommunen gällande skolfastigheten. I skrivande stund har kommunen ännu inte kommit med svar på samhällsföreningens önskemål. För att vi ska slippa att lägga museet i malpåse har vi tittat på andra alternativ som Röda Kors lokalen och utrymmen i Bojen. Vi har slutligen fastnat för affärslokalen Bojen där man idag erbjuder fabriksförsäljning och sillprovning. Affärsföreningen har på ett aktivt och seriöst sätt arbetat för att finna ett bra alternativ för museet i Bojen. Nu får vi ju ett Sillens hus med bra placering i samhället. Vi har ambitionen att utveckla museets innehåll och komplettera med hur modern sillproduktion går till. Målsättningen är att vi redan till påskhelgen 2020 ska kunna stå färdiga i de nya lokalerna.

Våra kontakter med Tjörns kommun om skolfastigheten kommer att fortsätta. Vi frågar oss vad kommunen vill med en Q-märkt byggnad som varit en gammal skola. Skolgården är idag en viktig parkeringsyta. Vad händer med parkeringsplatserna vid en extern försäljning av skolan? Dessutom har många av de boende på Klädesholmen önskemål om att skolan förblir i allmän ägo för att förhindra en ohämmad exploatering. Vidare kommer fastigheten (KIF-huset) där vi har vårt bibliotek på sikt att rivas.

Nu i höst erbjuder bibliotektsgruppen filmvisning en gång i månaden med början onsdag 25 september kl. 18.30 i Röda Kors lokalen (Obs). Utställningar pågår hela året. Redan nu vill jag flagga för evenemanget Jul på Holmen, lördag den 30 november. Särskild information kommer längre fram.

Slutligen vill jag påminna om nu är det höst och dags att ta upp badstegarna.

 

Nils Gunnar Johansson
/ordförande Samhällsföreningen/