Inbjudan till årsmöte

Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten.

Lördagen den 23 februari kl 15.00 inbjuder nedan föreningar till årsmöte i Klädesholmens församlingshem.

  • Samhällsföreningens årsmöte
  • Paus med kaffe och tårta
  • Klädesholmens affär ekonomisk förening årsmöte

Det är viktigt att du som medlem deltar och delger oss dina idéer och förslag.

Om du inte har möjlighet att närvara så maila gärna till styrelsen under adress: samhallsforeningen@kladesholmen.com.

När det gäller Affärsföreningen så kontaktar du dem under adress: bengt.palmqvist1@telia.com.

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening
Klädesholmens affär ekonomisk förening

Iakttag uppmärksamhet!!!

På förekommen anledning vill vi varna för att vi återigen är utsatta för sabotage på våra bilar här på Klädesholmen. Både däckåverkan med påföljande överraskande punkteringar men även plåtskador har förekommit.

Detta innebär att vi måste vara uppmärksamma kring våra bilplatser.
Kom ihåg att alltid göra en polisanmälan.

Klädesholmens Samhällsförening
Styrelsen

SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Hade du inte möjlighet att närvara vid årsmötet, men kan ändå tänka dig att hjälpa till i någon kommitté ex. inför/på midsommar, Sillens dag, Samhällets dag eller Jul på Klädesholmen. hör i så fall av dig till någon av oss i styrelsen, eller sänd ett mail till:
samhallsforeningen@kladesholmen.com

 

Noteringar fört vid framtidsmötet lördagen den 25 mars 2017

Samhällsföreningens styrelse inklusive Sven Johansson (vägföreningen) och Bengt Palmqvist (affärsföreningen) diskuterade vilken framtidsbild vi ser/önskar för Klädesholmen.

Dokumentet utgör en grund för framtida diskussioner och visioner för alla ”Holmare”.
Närmast blir det på Informationsmötet den 27 maj Rödakorslokalen 15.00.

Klicka här för att läsa noteringarna förda vid framtidsmötet.