Samrådsredogörelse för Detaljplanen Koholmen finns på kommunens hemsida.

Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.

Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2016-01-20 – 2016-02-19.

En sammanställning av inkomna yttranden/synpunkter är klar och redovisas i en samrådsredogörelse.
Klicka här för att komma till Etapp 2 – Norra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till Etapp 3 – Södra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.

Det finns även information att hämta från Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts sammanträdesprotokoll från den 16 nov 2016 §233 och §234.
Klicka här så kommer du till sammanträdesprotokollet.

VIKTIG INFORMATION

del-av-koholmen-pix-sn9x1fKlädesholmens Affär Ekonomisk förening har idag glädjen att meddela ägarbyte i Klädesholmens Livs AB!

Anita Johnsson och Susanne Lönnstig med familjer satsade mycket och stort på att starta/rädda kvar butiken efter konkursen av ICA Nära i april 2015. Detta tillsammans med våra trogna kunder har vi nu fått en trevlig och utvecklingsbar butik och mötesplats. Det har lyckats väl, dvs försäljningen under första året har legat på samma nivå som ICA Nära haft på ön.

Den 3:e november tar Kami Anani över verksamheten. Butiken kommer nu att drivas av en ägare som driver 4 andra livsmedelsbutiker. Det nya innebär bl.a. att sortimentet kommer att breddas. Priser och varor kommer i en större utsträckning att ligga i nivå med Tempobutikerna. Framtiden för vår butik ser alltså ljus ut, vi återkommer med de planer vår nye affärsidkare har!

Vi hoppas självklart att alla boende är nyfikna och prövar den nya butiken. Butikens överlevnad framåt är också beroende av att vi handlar så mycket vi kan där! Vi kommer fortsatt att ha kvar den personal som framgångsrikt jobbat i butiken och som känner alla våra fina kunder.

VI VÄLKOMNAR ALLA IN I DEN NYA AFFÄREN!

Klädesholmen den 25 oktober 2016
För Affärsföreningens Styrelse och Klädesholmens Livs AB

Bengt Palmqvist       Gunnar Larsson
Ordf. Affärföreningen Affärföreningen

Anita Johnsson     Susanne Lönnstig
Klädesholmens Livs Klädesholmens Livs

Kami Anani
Klädesholmens Livs

Medlemsavgift

inbetalningsblankett

Så här dags i månaden är det många som betalar sina räkningar, du har väl inte glömt bort medlemsavgiften till Samhällsföreningen?

I år är priset 75 kr för enskilda personer eller 150 kr för ett hushåll, bg 133-2576

 

 

AMATÖRSALONG KLÄDESHOLMEN 2016

Amatörsalong

TILL ALLA PÅ KLÄDESHOLMEN!

Ni som målar och/eller tecknar är välkomna att ställa ut ett eller två alster på Klädesholmens bibliotek. Inlämning på biblioteket under öppettiderna, senast den 25 oktober.

Du väljer själv vad du vill ställa ut. Medverkan är gratis men eventuella försäkringar för verken bekostar du själv.

Vernissage och utställningens start blir i november.
Har du frågor så maila gärna klad02@hotmail.com

Vi ser fram emot din medverkan.

Ordförande har ordet september 2016

Fruktgren
Nu börjar Klädesholmen återgå till ett lugnare scenario vilket många uppskattar.

Styrelsen har påbörjat sina möten och vid senaste mötet blev det högt till tak när diskussion om vilken roll Samhällsföreningen skall spela framöver.

Skolan, fritids och många andra funktioner har ju som bekant redan försvunnit från ön senaste åren. Numer slåss vi för att kunna behålla affären och få in ett nytt Allaktivitetshus i den nya detaljplanen.

Därför kommer vi inom en snar framtid troligtvis inbjuda alla holmare till möte angående detta, dessutom diskutera vilka andra frågor som styrelsen i övrigt skall fokusera på.

Vi hoppas Ni alla stödjer oss i ovanstående.

Elavtalet som löper ut måste sägas upp av varje abonnent Ring 020 – 46 00 06 och ha kundnummer tillgängligt, finns på fakturan. Risken är att Ni annars får ett oekonomiskt avtal.

På det personliga planet har jag njutit av mitt tre år gamla fikonträd givit mig ett antal välsmakande fikon.

Vill slutligen påminna om medlemsavgiften för 2016.

Vårt Elavtal med FORTUM upphör 30 september 2016

Fortum - image001

Alla som är med på avtalet kommer bli uppringda av Jan Jonsson eller annan person efter den 4 Juli. Då finns möjlighet att teckna nytt enskilt eller säga upp sitt avtal.

Fortum kommer att göra ett utskick till varje berörd fastighetsägare att avtalet snart löper ut.

Ni väljer själva om Ni vill säga upp avtalet med Fortum alternativt fortsätta med Fortum eller annan El leverantör.

Viktigt!
Avtalet måste sägas upp så Ni inte får förnyat 12-månaders fastpris till rådande villkor (troligtvis mycket oekonomiskt för abonnenten).

Samhällsföreningens svar om detaljplanerna – Koholmen Södra och Norra

Klicka här för att läsa samhällsföreningens synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.

Klicka här för att läsa kompletterande synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.