SAMHÄLLSFÖRENINGENS OCH AFFÄRSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018

Lördagen den 24 februari 2018 kl. 15.00 inbjuder undertecknade föreningar till församlingshemmet för årsmöten, program:
– Samhällsföreningens årsmöte
–  Verksamhetsberättelse 2017
–  Föredragningslista
– Klädesholmens affär ekonomiska förening
– I pausen serverar vi kaffe o tårta

Det är av stor betydelse att just DU kommer och delger oss dina idéer och förslag!

Har du inte möjlighet att närvara vid årsmötet, men kan ändå tänka dig att hjälpa till i någon kommitté ex. inför/på midsommar, Sillens dag, Samhällets dag eller Jul på Klädesholmen. hör i så fall av dig till någon av oss i styrelsen, eller sänd ett mail till:
samhallsforeningen@kladesholmen.com

När det gäller affärsföreningen så mailar du frågor eller förslag till:
bengt.palmqvist@telia.com

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening
Klädesholmens affär ekonomisk förening