Informationsmöte gällande Klädesholmens skola!

”Vad kommer att hända på Klädesholmens skola?”
”Hur ser flyktingsituationen ut på Tjörn 2017?”
                                                                          

Den 17 januari mellan klockan 16.00 – 17.30 kommer vi på integrationsenheten att informera om planerna för Klädesholmens skola.

Vi kommer också vid detta tillfälle att informera allmänt om flyktingsituationen på Tjörn 2017.

Genom detta vill vi hålla civilsamhället informerat om vårt arbete och hoppas på ett fortsatt framgångsrikt arbete kring integration.

Vi bjuder på en enkel fika!

 

Datum: 17/1 2017
Tid: 16:00-17.30
Plats: Församlingshemmet Klädesholmen  

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn
Besöksadress: Kroksdalsvägen 1
Telefon 0304-60 10 10
Fax 0304-60 10 19
Varmt välkomna!                                               

Tjörns integrationsenhet/KS 

Samrådsredogörelse för Detaljplanen Koholmen finns på kommunens hemsida.

Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.

Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2016-01-20 – 2016-02-19.

En sammanställning av inkomna yttranden/synpunkter är klar och redovisas i en samrådsredogörelse.
Klicka här för att komma till Etapp 2 – Norra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till Etapp 3 – Södra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.

Det finns även information att hämta från Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts sammanträdesprotokoll från den 16 nov 2016 §233 och §234.
Klicka här så kommer du till sammanträdesprotokollet.

VIKTIG INFORMATION

del-av-koholmen-pix-sn9x1fKlädesholmens Affär Ekonomisk förening har idag glädjen att meddela ägarbyte i Klädesholmens Livs AB!

Anita Johnsson och Susanne Lönnstig med familjer satsade mycket och stort på att starta/rädda kvar butiken efter konkursen av ICA Nära i april 2015. Detta tillsammans med våra trogna kunder har vi nu fått en trevlig och utvecklingsbar butik och mötesplats. Det har lyckats väl, dvs försäljningen under första året har legat på samma nivå som ICA Nära haft på ön.

Den 3:e november tar Kami Anani över verksamheten. Butiken kommer nu att drivas av en ägare som driver 4 andra livsmedelsbutiker. Det nya innebär bl.a. att sortimentet kommer att breddas. Priser och varor kommer i en större utsträckning att ligga i nivå med Tempobutikerna. Framtiden för vår butik ser alltså ljus ut, vi återkommer med de planer vår nye affärsidkare har!

Vi hoppas självklart att alla boende är nyfikna och prövar den nya butiken. Butikens överlevnad framåt är också beroende av att vi handlar så mycket vi kan där! Vi kommer fortsatt att ha kvar den personal som framgångsrikt jobbat i butiken och som känner alla våra fina kunder.

VI VÄLKOMNAR ALLA IN I DEN NYA AFFÄREN!

Klädesholmen den 25 oktober 2016
För Affärsföreningens Styrelse och Klädesholmens Livs AB

Bengt Palmqvist       Gunnar Larsson
Ordf. Affärföreningen Affärföreningen

Anita Johnsson     Susanne Lönnstig
Klädesholmens Livs Klädesholmens Livs

Kami Anani
Klädesholmens Livs

Medlemsavgift

inbetalningsblankett

Så här dags i månaden är det många som betalar sina räkningar, du har väl inte glömt bort medlemsavgiften till Samhällsföreningen?

I år är priset 75 kr för enskilda personer eller 150 kr för ett hushåll, bg 133-2576

 

 

Ordförande har ordet september 2016

Fruktgren
Nu börjar Klädesholmen återgå till ett lugnare scenario vilket många uppskattar.

Styrelsen har påbörjat sina möten och vid senaste mötet blev det högt till tak när diskussion om vilken roll Samhällsföreningen skall spela framöver.

Skolan, fritids och många andra funktioner har ju som bekant redan försvunnit från ön senaste åren. Numer slåss vi för att kunna behålla affären och få in ett nytt Allaktivitetshus i den nya detaljplanen.

Därför kommer vi inom en snar framtid troligtvis inbjuda alla holmare till möte angående detta, dessutom diskutera vilka andra frågor som styrelsen i övrigt skall fokusera på.

Vi hoppas Ni alla stödjer oss i ovanstående.

Elavtalet som löper ut måste sägas upp av varje abonnent Ring 020 – 46 00 06 och ha kundnummer tillgängligt, finns på fakturan. Risken är att Ni annars får ett oekonomiskt avtal.

På det personliga planet har jag njutit av mitt tre år gamla fikonträd givit mig ett antal välsmakande fikon.

Vill slutligen påminna om medlemsavgiften för 2016.

Samhällsföreningens svar om detaljplanerna – Koholmen Södra och Norra

Klicka här för att läsa samhällsföreningens synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.

Klicka här för att läsa kompletterande synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.

Tjörns kommuns evenemangskalender

Till Alla som önskar publicering på Tjörns Kommuns Evenemangskalender (ex. ”Sillebua”, Samhällets Dag mm).

Klädesholmens Samhällsförening

INFORMATION AVSEENDE PUBLICERING AV INFORMATION I TJÖRNS KOMMUNS EVENEMANGSKALENDER

OM NÅGOT EVENEMANG SOM SKER I SAMHÄLLSFÖRENINGENS REGI ELLER INTRESSE SKA PUBLICERAS I EVENEMANGSKALENDERN KRÄVS FÖLJANDE:

  1. MINST TVÅ BILDER I JPG FORMAT OCH DEN TEXT SOM SKA PUBLICERAS SKA BIFOGAS
  2. INFORMATION OM EVENEMANGETS DAG OCH TIDER. (FÖRSTA OCH SISTA DATUM SAMT KLOCKSLAG)
  3. PLATSEN FÖR EVENEMANGET. (EX. PARKEN PÅ KLÄDESHOLMEN)
  4. ARRANGÖREN BESTÄMMER TEXTEN, MEN VISSA KRAV PÅ BILDFORMAT BESTÄMS AV VERKTYGET SOM ANVÄNDS.

BILDER OCH TEXT SKICKAS VIA MAIL TILL:         viveca.scherman@gmail.com

PDF-FILER KAN INTE ANVÄNDAS FÖR PUBLICERING I VERKTYGET.

PUBLICERINGEN SKER UNDER SAMHÄLLSFÖRENINGENS NAMN ALT, ”SILLEBUAS” ALLT BEROENDE PÅ INNEHÅLL.

Viveca

Affärsförening tackar er som tecknat nya andelar!

Tack!

Affärsföreningen vill framföra ett stort tack till samtliga som satsat på fortsatt drift av butiken här på Klädesholmen.
Drygt 50 personer har hittills köpt nya andelar under 2015 och på detta sätt bidragit med
343 000 kr till nödvändiga förbättringar i butikens utrustning. Vi hoppas också att ni som ännu inte finns med på listan också satsar på nya andelar eftersom det finns behov av lika mycket pengar till, för att få en väl rustad butik många år till.
Vi är naturligtvis också tacksamma för alla tidigare gjorda bidrag, men vill också betona att behovet av renoveringar i utrustningen är stort och hoppas att vi kan få in ytterligare bidrag för att skapa den butik vi önskar oss här på Klädesholmen.

Styrelsen för Affärsföreningen

 

Förteckning över nya andelar i Klädesholmens Affär Ekonomisk Förening 2015