Tjörns kommuns evenemangskalender

Till Alla som önskar publicering på Tjörns Kommuns Evenemangskalender (ex. ”Sillebua”, Samhällets Dag mm).

Klädesholmens Samhällsförening

INFORMATION AVSEENDE PUBLICERING AV INFORMATION I TJÖRNS KOMMUNS EVENEMANGSKALENDER

OM NÅGOT EVENEMANG SOM SKER I SAMHÄLLSFÖRENINGENS REGI ELLER INTRESSE SKA PUBLICERAS I EVENEMANGSKALENDERN KRÄVS FÖLJANDE:

 1. MINST TVÅ BILDER I JPG FORMAT OCH DEN TEXT SOM SKA PUBLICERAS SKA BIFOGAS
 2. INFORMATION OM EVENEMANGETS DAG OCH TIDER. (FÖRSTA OCH SISTA DATUM SAMT KLOCKSLAG)
 3. PLATSEN FÖR EVENEMANGET. (EX. PARKEN PÅ KLÄDESHOLMEN)
 4. ARRANGÖREN BESTÄMMER TEXTEN, MEN VISSA KRAV PÅ BILDFORMAT BESTÄMS AV VERKTYGET SOM ANVÄNDS.

BILDER OCH TEXT SKICKAS VIA MAIL TILL:         viveca.scherman@gmail.com

PDF-FILER KAN INTE ANVÄNDAS FÖR PUBLICERING I VERKTYGET.

PUBLICERINGEN SKER UNDER SAMHÄLLSFÖRENINGENS NAMN ALT, ”SILLEBUAS” ALLT BEROENDE PÅ INNEHÅLL.

Viveca

Detaljplanerna för Koholmen uppsatta i Biblioteket

Klädesholmare

Nu finns detaljplaner för Koholmen uppsatta i Biblioteket – gäller främst Ni som inte fått den i brevlådan.
Nedan finns länkar till Tjörns kommuns hemsida där det finns mer information.

Klädesholmens Rödakorskrets tackar

Klädesholmens Rödakorskrets tackar för alla kläder m.m. som hittills skänkts.

Vi är nu i behov av påfyllning av hela, rena och varma kläder samt skor till vårt klädförråd. Gäller alla storlekar för herrar, damer och barn. Vi tar även emot oanvända underkläder och sockor.

Kontakta Viveca Scherman Johansson på tfn 072 5544337 eller via mail viveca.scherman@gmail.com.

Styrelsen/Ordförandes hörna

Hummer

Vi började i maj i år med Styrelsens/Ordförandens hörna, en gång är ju ingen gång varför vi nu ökar till två som då åtminstone kan bli en tradition.

Våren höll en längre tid sitt bistra tag om holmen, men så kom Midsommar och den firades i traditionellt väder.

Eftersommaren med både värme och sol satte sin prägel på hela hösten.

Sillens- och Samhällets dag firades med god uppslutning. Personligen kände jag mig liten, trots min längd, efter talet på Samhällets dag när ”vår egen” operasångare Olof Söderberg tog över mikrofonen och levererade kraftfull skönsång

Jul på Klädesholmen blir nog en tradition. Nytt för i år var skönsång av elever från Billströmska folkhögskolan vilket gjorde kvällen än mer magisk.

Händelser på Klädesholmen.
Ny detaljplan är på gång för delar av Koholmen. Samhällsföreningen har en grupp som arbetar med ”skolans framtid” och vad den skall användas till. Just nu verkar det hakat upp sig beroende på omvärldsfaktorer.

Under tiden som planarbetet fortgår, har skolan använts som flyktingboende. Först var det meningen det skulle bli ett nödboende , men har idag blivit s.k. tillfälligt boende främst beroende på det stora antalet flyktingar som kommit till vårt land. Vill passa på att tacka alla Klädesholmare som engagerat sig och lagt ned ett stort arbete för flyktingarna – framförallt personer inom Röda Korset/Betelkyrkan/Svenska Kyrkan men även alla andra som hjälpt till. Jag inbillar mig att de som kom till Klädesholmen får/fick en relativt bra start här i Sverige

Jag vill avsluta med ett annat ämne som är känsligt, beroende på mitt engagemang i affären.

Trots detta tar jag på mig, enbart samhällsföreningens ”rock”, och förmedlar synpunkter som framkommit under senare tid.

Affären ”Handlarn” har nu funnits i ca ett halvår, under sommaren var kunduppslutning god med bra försäljning som följd.

Höst/Vinter är en tuffare period då vi fastboende verkligen visar om vi önskar ha kvar en affär på holmen eller inte.

Men som det verkar är inte alla Klädesholmare är solidariska med sin affär.

Kan däremot nämnas att Handlarn haft bra uppslutning under hösten på sina genomförda uppskattade temakvällar och frukost och luncher har varit populära.

Ett starkt önskemål från styrelsen sida vore att man gjorde sina inköp först hos Handlarn för att därefter kompletta i andra affärer om det skulle behövas.

 

Avslutningsvis vill vi uppmana alla (fast- och fritidsboende) att läsa vår hemsida för det händer ofta vi får frågor där svaren redan finns att läsa.  Snabb och bra uppdatering fås dessutom om Ni lämnar Er email adress på hemsidan.

 

Medlemsavgift 2015

Sjöfåglar - Påminnelse Medlemsavgift 2015

Medlemsavgift 2015

Vi går mot mörkare tider och ser tyvärr att många tidigare medlemmar i Samhällsföreningen inte betalt för 2015 (ca 100 st).

Intäkterna är bra men än bättre är att vi har många bakom oss när vi kontaktar/kommunicerar med kommun och myndigheter. Optimalt vore om alla Klädesholmare var med.

Ni som glömt och Ni som önskar bli medlem i Samhällsföreningen betala snarast på Bankgiro 133-2576  med namn och adress.

Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för ett hushåll. Är Ni osäkra på om Ni betalt – Kontakta vår kassör Paula Johansson Everall, 0304 – 67 30 82. paulajohansson@hotmail.com
Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

Betr. badstegarna

Solnedgång

 

 

 

 

 

Efter varm och solig höst är det dags tänka på badstegarna.
Ni som inte plockat upp bör kanske göra det innan vädret blir annorlunda.

Klädesholmens Samhällsförening

Information från Klädesholmens Röda Korskrets

Kommunerna i Göteborgsregionen har beslutat att hjälpa Migrationsverket att placera akut kommande flyktingar. Tjörns kommun har erbjudit Klädesholmens skola för tillfälligt boende.

Tjörns kommun tillhandahåller sängkläder, tre mål mat om dagen via catering samt bevakning. Då ingen organiserad bemanning från Migrationsverket eller kommunen kommer att ske har begäran om hjälp kommit till frivilligorganisationerna från kommunen via Klädesholmens Röda Korskrets.

Kontakt har även tagits med Svenska Kyrkan, Betelförsamlingen och Samhällsföreningen.

Vår uppgift blir att vara närvarande vid akuta hjälpinsatser och som medmänniska. Det kan även bli fråga om insamlingar av kläder, leksaker m.m. men detta är något som vi i dagsläget inte planerat.

Räddningstjänsten har inspekterat lokalerna och en samordningsansvarig tjänstekvinna finns hos Tjörns kommun.

Kontaktpersoner för Klädesholmens Röda Korskrets är Viveca o Nils Gunnar Johansson som nås på telefon 0702-75 46 47 eller via mail viveca.scherman@gmail.com om ni har frågor eller vill anmäla ert intresse att hjälpa till.

Då flyktingsituationen och platser för boende är hårt ansträngt kan skolan komma att användas med kort varsel. Det finns plats för 30 personer i skolan och avser inget permanent boende.

Hör gärna av er via mail eller telefon och anmäl om du vill hjälpa till.

Ny information kommer fortlöpande att läggas ut på röda korsets kommunsida som du enkelt når via länken som finns på www.kladesholmen.com. Välj Allmän information/Föreningar o församlingar på ön/Röda Korset

Klädesholmens Röda Korskrets

Affärsförening tackar er som tecknat nya andelar!

Tack!

Affärsföreningen vill framföra ett stort tack till samtliga som satsat på fortsatt drift av butiken här på Klädesholmen.
Drygt 50 personer har hittills köpt nya andelar under 2015 och på detta sätt bidragit med
343 000 kr till nödvändiga förbättringar i butikens utrustning. Vi hoppas också att ni som ännu inte finns med på listan också satsar på nya andelar eftersom det finns behov av lika mycket pengar till, för att få en väl rustad butik många år till.
Vi är naturligtvis också tacksamma för alla tidigare gjorda bidrag, men vill också betona att behovet av renoveringar i utrustningen är stort och hoppas att vi kan få in ytterligare bidrag för att skapa den butik vi önskar oss här på Klädesholmen.

Styrelsen för Affärsföreningen

 

Förteckning över nya andelar i Klädesholmens Affär Ekonomisk Förening 2015

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

 • Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå.
 • Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen.
 • Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras.
 • Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar.
 • Samhällets dag kan arrangeras årligen.
 • Informationsmöten hålls med bofasta och fritidsboende.
 • Vårt bibliotek kan hållas öppet några timmar, fyra dagar i veckan året om.
 • Badstegar finns utplacerade på olika ställen i samhället.
 • Ni har tillgång till ett litet gym, de dagar då biblioteket är öppet.
 • Vi ser till att det finns lite blomsterprakt på olika ställen i samhället.

  Vi fortsätter att arbeta med:

 • Att behålla och utveckla ett samhälle som lever året runt.
 • Att vindkraftverk inte placeras kustnära.
 • Att ge information till och diskutera med samhällets medlemmar i viktiga frågor.
 • Att hålla kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Att samarbeta med övriga samhällsföreningar i Bohuslän.

Vi hoppas att du/ni vill stödja oss i detta ideella arbete genom att bli medlem.

Gå in på vår hemsida, adress: www.kladesholmen.com där hittar du våra protokoll och annan aktuell information.

Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

 

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmens” finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet.

Kartbroschyren - Välkommen till Klädesholmen

Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag:
Klädesholmens Seafood
Formpac
Coatech
Röstavallen
Restaurang Kylen
Tjörns kommun
– Lizzies Café & Kiosk
– Byggrutin
Salt & Sill
– Västra Hamnen Klädesholmen
– Anders Schedwin för bilder och form