Medlemsavgift 2015

Sjöfåglar - Påminnelse Medlemsavgift 2015

Medlemsavgift 2015

Vi går mot mörkare tider och ser tyvärr att många tidigare medlemmar i Samhällsföreningen inte betalt för 2015 (ca 100 st).

Intäkterna är bra men än bättre är att vi har många bakom oss när vi kontaktar/kommunicerar med kommun och myndigheter. Optimalt vore om alla Klädesholmare var med.

Ni som glömt och Ni som önskar bli medlem i Samhällsföreningen betala snarast på Bankgiro 133-2576  med namn och adress.

Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för ett hushåll. Är Ni osäkra på om Ni betalt – Kontakta vår kassör Paula Johansson Everall, 0304 – 67 30 82. paulajohansson@hotmail.com
Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

Betr. badstegarna

Solnedgång

 

 

 

 

 

Efter varm och solig höst är det dags tänka på badstegarna.
Ni som inte plockat upp bör kanske göra det innan vädret blir annorlunda.

Klädesholmens Samhällsförening

Information från Klädesholmens Röda Korskrets

Kommunerna i Göteborgsregionen har beslutat att hjälpa Migrationsverket att placera akut kommande flyktingar. Tjörns kommun har erbjudit Klädesholmens skola för tillfälligt boende.

Tjörns kommun tillhandahåller sängkläder, tre mål mat om dagen via catering samt bevakning. Då ingen organiserad bemanning från Migrationsverket eller kommunen kommer att ske har begäran om hjälp kommit till frivilligorganisationerna från kommunen via Klädesholmens Röda Korskrets.

Kontakt har även tagits med Svenska Kyrkan, Betelförsamlingen och Samhällsföreningen.

Vår uppgift blir att vara närvarande vid akuta hjälpinsatser och som medmänniska. Det kan även bli fråga om insamlingar av kläder, leksaker m.m. men detta är något som vi i dagsläget inte planerat.

Räddningstjänsten har inspekterat lokalerna och en samordningsansvarig tjänstekvinna finns hos Tjörns kommun.

Kontaktpersoner för Klädesholmens Röda Korskrets är Viveca o Nils Gunnar Johansson som nås på telefon 0702-75 46 47 eller via mail viveca.scherman@gmail.com om ni har frågor eller vill anmäla ert intresse att hjälpa till.

Då flyktingsituationen och platser för boende är hårt ansträngt kan skolan komma att användas med kort varsel. Det finns plats för 30 personer i skolan och avser inget permanent boende.

Hör gärna av er via mail eller telefon och anmäl om du vill hjälpa till.

Ny information kommer fortlöpande att läggas ut på röda korsets kommunsida som du enkelt når via länken som finns på www.kladesholmen.com. Välj Allmän information/Föreningar o församlingar på ön/Röda Korset

Klädesholmens Röda Korskrets

Affärsförening tackar er som tecknat nya andelar!

Tack!

Affärsföreningen vill framföra ett stort tack till samtliga som satsat på fortsatt drift av butiken här på Klädesholmen.
Drygt 50 personer har hittills köpt nya andelar under 2015 och på detta sätt bidragit med
343 000 kr till nödvändiga förbättringar i butikens utrustning. Vi hoppas också att ni som ännu inte finns med på listan också satsar på nya andelar eftersom det finns behov av lika mycket pengar till, för att få en väl rustad butik många år till.
Vi är naturligtvis också tacksamma för alla tidigare gjorda bidrag, men vill också betona att behovet av renoveringar i utrustningen är stort och hoppas att vi kan få in ytterligare bidrag för att skapa den butik vi önskar oss här på Klädesholmen.

Styrelsen för Affärsföreningen

 

Förteckning över nya andelar i Klädesholmens Affär Ekonomisk Förening 2015

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

 • Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå.
 • Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen.
 • Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras.
 • Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar.
 • Samhällets dag kan arrangeras årligen.
 • Informationsmöten hålls med bofasta och fritidsboende.
 • Vårt bibliotek kan hållas öppet några timmar, fyra dagar i veckan året om.
 • Badstegar finns utplacerade på olika ställen i samhället.
 • Ni har tillgång till ett litet gym, de dagar då biblioteket är öppet.
 • Vi ser till att det finns lite blomsterprakt på olika ställen i samhället.

  Vi fortsätter att arbeta med:

 • Att behålla och utveckla ett samhälle som lever året runt.
 • Att vindkraftverk inte placeras kustnära.
 • Att ge information till och diskutera med samhällets medlemmar i viktiga frågor.
 • Att hålla kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Att samarbeta med övriga samhällsföreningar i Bohuslän.

Vi hoppas att du/ni vill stödja oss i detta ideella arbete genom att bli medlem.

Gå in på vår hemsida, adress: www.kladesholmen.com där hittar du våra protokoll och annan aktuell information.

Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

 

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmens” finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet.

Kartbroschyren - Välkommen till Klädesholmen

Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag:
Klädesholmens Seafood
Formpac
Coatech
Röstavallen
Restaurang Kylen
Tjörns kommun
– Lizzies Café & Kiosk
– Byggrutin
Salt & Sill
– Västra Hamnen Klädesholmen
– Anders Schedwin för bilder och form

Skolan på Klädesholmen!

Besökte nyligen informationsmötet på Biblioteket om framtida utformning av ”vår gamla skola”.

Under mötet framkom många synpunkter och det framstod klart att arkitekterna som arbetat med projektet som finansierats av Boverket ligger långt fram i planeringen.

Samhällsföreningen önskar därför snarast tillsätta en mindre grupp här från ön, som omedelbart tar tag i frågan om hur vi vill ha det när det gäller byggplanering av skolan.

Jag har försökt att få till en grupp från mötesdeltagarna och ur styrelsen, men enbart två personer har anmält sig.

Därför vänder jag mig nu åter till alla Klädesholmare som har intresse och engagemang av att påverka och arbeta med detta projekt.

Ni som känner för detta, kontakta då någon ur styrelsen eller maila ditt intresse till
samhallsforeningen@kladesholmen.com.

Önskvärt med snabb respons eftersom kommunen ligger långt fram i sina planer.

 

Håkan Johnsson
Ordf. i Klädesholmens samhällförening

Angående fiber till våra fastigheter

En ny fibergrupp utsågs på Informationsmötet den 16 maj. Denna har nyligen lämnat sina synpunkter på vår hemsida. Nedan lämnas Samhällsföreningens syn på dessa åsikter.

Tjörns kommun har på uppdrag av regeringen åtagit sig att medverka till att fastigheter blir anslutna till fibernät för information, samtal och bildöverföring. Dagens befintliga kopparnät kommer enligt uppgift att succesivt urfasas.

Klädesholmen samhällsförening utsåg en grupp som deltog på möte med kommunens fibersamordnare. Möte hölls den 5 november samt 8 december 2014. Målsättningen med mötena var att det skulle bildas lokala fiberföreningar vilka själva skulle upphandla och administrera ett fibernät. Viss del av finansieringen skulle ske med EU bidrag.

Efter dessa möten hade vi enskilt samtal med kommunens representant varvid det framkom att Klädesholmen är att anse som en ”tätort” varvid EU bidrag inte utgår. Vi fick då rekommendation att ta direktkontakt med Skanova som skulle äga teleanslutningarna in i våra fastigheter. Undertecknad talade med ansvarig hos Skanova och fick beskedet att Skanova endast är motpart gentemot fiberföreningar. ”Vill ni få fiber på Klädesholmen måste ni själva tala med en Operatör”. Vi tog då kontakt med Telia Öppen fiber för att efterhöra vad vi lämpligen bör göra. Deras svar blev att om Samhällsföreningen kunde få c:a 100 hushåll på Klädesholmen att lämna in en intresseanmälan för fiberanslutning så skulle vi därefter kunna uppta förhandlingar om pris och tider för installation.

Samhällsföreningen gick då ut med Intresseförfrågningar till samtliga fastighetsägare på Klädesholmen genom mail, Facebook, hemsida, direktutskick i brevlådor, årsmöte, samtal etc. Vår målsättning var att när vi erhållit lämpligt antal anmälningar så skulle förhandlingar/offerter tas in från olika operatörer.

Under tiden för att få ihop 100 intresseanmälningar kommer Telia med aktuellt erbjudande om fiberanslutning.


Klädesholmens Samhällsförening genom Sven-Inge Karlsson

Fibergrupp

Under informationsmötet bildades en fibergrupp som med kort varsel skulle undersöka möjligheterna för bättre villkor.
Klädesholmens Samhällsförening

Jag fick ju/tog på mig uppdraget att titta på vad som kan göras åt Telias ”erbjudande” om fiber till våra fastigheter. Direkt kan sägas att vi är för sent ute för att göra något åt Telias priser eller tidplan. Vi har helt enkelt ingen förhandlingsposition och här får vi skylla oss själva eftersom vi vaknat alldeles för sent. Jag har gjort följande och tror inte att vi kan komma längre i frågan.

* Talat med Bredbandsbolaget och Comhem för att om möjligt hitta alternativ till Telia. Men båda bolagen behöver då göra en besiktning av området och ska det komma till en offert behöver man veta hur många och vilka fastigheter som kommer att anslutas till fibern. Det här är ett jobb som vi inte hinner göra innan Telias tidsfrist går ut och sannolikt kommer inte något av bolagen att kunna ge oss en tillräckligt bra offert för att det ska vara intressant.

* Därefter haft ett nytt möte med Telias representant för att komma försöka komma fram till följande:

– bättre pris med gemensam upphandling men det är här det spricker. Telia säger att man redan har tillräckligt med avtal för att genomföra fiberdragningen och det sker om så inte en enda ytterligare fastighet ansluter sig.

– rabatt på priset 19.900 om man samtidigt tecknar telefoniavtal med Telia. Blankt nej.

– möjlighet till rotavdrag på den bit av installationen som går från tomtgräns in i fastigheterna. Nej från Telia som menar att det är för dyrt att administrera och om så skulle ske läggs ytterligare kostnad på det nu erbjudan priset.

– respit när det gäller ”deadline” att bestämma sig före den 16 juni. Inte rimligt att betala nästan dubbla priset om man bestämmer sig senare. Nej från Telia som hävdar att man tecknat avtal med sina underentreprenörer som bygger på igångsättning av projekteringen redan i slutet av juni. Men här sägs det att på andra ställen har Telia återkommit med det som kallas nytt ”rabatterbjudande för dig som inte redan har beställt”. Men självklart ingen garanti för att det sker här.

Slutsats 1 – vi har inget val i det här fallet, var och en fattar beslut och skriver avtal med Telia.

Slutsats 2 – inför framtida eventuella upphandlingar där det handlar stora pengar för varje fastighet bör samhällsföreningen mycket tidigt ta på sig ansvaret att undersöka möjligheten att driva gemensam upphandling och pressa priset på ett sätt som varit omöjligt i det här fallet.

Tom Lundgren