Vårt Elavtal med FORTUM upphör 30 september 2016

Fortum - image001

Alla som är med på avtalet kommer bli uppringda av Jan Jonsson eller annan person efter den 4 Juli. Då finns möjlighet att teckna nytt enskilt eller säga upp sitt avtal.

Fortum kommer att göra ett utskick till varje berörd fastighetsägare att avtalet snart löper ut.

Ni väljer själva om Ni vill säga upp avtalet med Fortum alternativt fortsätta med Fortum eller annan El leverantör.

Viktigt!
Avtalet måste sägas upp så Ni inte får förnyat 12-månaders fastpris till rådande villkor (troligtvis mycket oekonomiskt för abonnenten).

Ordförandes har ordet maj 2016

Nu börjar sommaren komma och vi har redan fått en försmak av vad som komma skall. På informationsmötet den 7 maj tog vi upp frågor som alla bör känna till.

Elavtalet upphör den 30 september 2016. Fortum har lovat informera oss per brev vad som gäller och troligtvis komma med nytt erbjudande. Trots detta är det viktigt att varje husägare, som är kopplad till elavtalet aktivt senast i slutet på juni månad säger upp sitt avtal. Varefter man kan välja vilken operatör man önskar. Gör Ni inget, kan det medföra ett betydligt mer oekonomiskt avtal. Sprid gärna ovanstående information till närboende.

Detaljplanerna för södra- och norra Koholmen.
Kommunen kommer under sommaren lägga ut tjänstemannasvaren på våra synpunkter på detaljplaneförslagen på sin hemsida. Vilket vi sedan per automatik kopplar till vår hemsida.  Ifall ni nyss bytt E-mail adress, ge oss ett meddelande om detta, så att vi lätt kan komma i kontakt med er.
Passar också på att tacka alla Ni som gjorde vår holme renare under städdagen. Kan vi nu gemensamt plocka lite skräp då och då, blir det betydligt trevligare för alla.

Avslutar med en önskan om frivilligt arbete.
Som de flesta av er säkert känner till, så ansvarar Samhällsföreningen för några arrangemang under sommaren, Sillens dag den 6 juni (medarrangör), Midsommarafton den 24 juni i Parken samt Samhällets dag den 2 juli. Vore extremt trevligt om fler anmälde sig för att hjälpa till en timme eller två, vilket skulle underlätta väldigt mycket för oss. Tänk om vi fick uppleva någon gång, att vi hade fler intressenter än behovet.  Det andra scenariot är att vi inte kan arrangera ex. midsommarfirande och detta vill vi givetvis inte uppleva.
Kontakta gärna någon i styrelsen och anmäl Ditt intresse.

Samhällsföreningens svar om detaljplanerna – Koholmen Södra och Norra

Klicka här för att läsa samhällsföreningens synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.

Klicka här för att läsa kompletterande synpunkter på samrådshandlingarna för detaljplanerna Norra Koholmen 1:200, 1:208 m.fl. samt Koholmen 1:1 och Södra Koholmen 1:38,1:52 samt Koholmen 1:1 m.fl.

Tjörns kommuns evenemangskalender

Till Alla som önskar publicering på Tjörns Kommuns Evenemangskalender (ex. ”Sillebua”, Samhällets Dag mm).

Klädesholmens Samhällsförening

INFORMATION AVSEENDE PUBLICERING AV INFORMATION I TJÖRNS KOMMUNS EVENEMANGSKALENDER

OM NÅGOT EVENEMANG SOM SKER I SAMHÄLLSFÖRENINGENS REGI ELLER INTRESSE SKA PUBLICERAS I EVENEMANGSKALENDERN KRÄVS FÖLJANDE:

 1. MINST TVÅ BILDER I JPG FORMAT OCH DEN TEXT SOM SKA PUBLICERAS SKA BIFOGAS
 2. INFORMATION OM EVENEMANGETS DAG OCH TIDER. (FÖRSTA OCH SISTA DATUM SAMT KLOCKSLAG)
 3. PLATSEN FÖR EVENEMANGET. (EX. PARKEN PÅ KLÄDESHOLMEN)
 4. ARRANGÖREN BESTÄMMER TEXTEN, MEN VISSA KRAV PÅ BILDFORMAT BESTÄMS AV VERKTYGET SOM ANVÄNDS.

BILDER OCH TEXT SKICKAS VIA MAIL TILL:         viveca.scherman@gmail.com

PDF-FILER KAN INTE ANVÄNDAS FÖR PUBLICERING I VERKTYGET.

PUBLICERINGEN SKER UNDER SAMHÄLLSFÖRENINGENS NAMN ALT, ”SILLEBUAS” ALLT BEROENDE PÅ INNEHÅLL.

Viveca

Affärsförening tackar er som tecknat nya andelar!

Tack!

Affärsföreningen vill framföra ett stort tack till samtliga som satsat på fortsatt drift av butiken här på Klädesholmen.
Drygt 50 personer har hittills köpt nya andelar under 2015 och på detta sätt bidragit med
343 000 kr till nödvändiga förbättringar i butikens utrustning. Vi hoppas också att ni som ännu inte finns med på listan också satsar på nya andelar eftersom det finns behov av lika mycket pengar till, för att få en väl rustad butik många år till.
Vi är naturligtvis också tacksamma för alla tidigare gjorda bidrag, men vill också betona att behovet av renoveringar i utrustningen är stort och hoppas att vi kan få in ytterligare bidrag för att skapa den butik vi önskar oss här på Klädesholmen.

Styrelsen för Affärsföreningen

 

Förteckning över nya andelar i Klädesholmens Affär Ekonomisk Förening 2015

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

 • Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå.
 • Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen.
 • Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras.
 • Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar.
 • Samhällets dag kan arrangeras årligen.
 • Informationsmöten hålls med bofasta och fritidsboende.
 • Vårt bibliotek kan hållas öppet några timmar, fyra dagar i veckan året om.
 • Badstegar finns utplacerade på olika ställen i samhället.
 • Ni har tillgång till ett litet gym, de dagar då biblioteket är öppet.
 • Vi ser till att det finns lite blomsterprakt på olika ställen i samhället.

  Vi fortsätter att arbeta med:

 • Att behålla och utveckla ett samhälle som lever året runt.
 • Att vindkraftverk inte placeras kustnära.
 • Att ge information till och diskutera med samhällets medlemmar i viktiga frågor.
 • Att hålla kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Att samarbeta med övriga samhällsföreningar i Bohuslän.

Vi hoppas att du/ni vill stödja oss i detta ideella arbete genom att bli medlem.

Gå in på vår hemsida, adress: www.kladesholmen.com där hittar du våra protokoll och annan aktuell information.

Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

 

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmens” finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet.

Kartbroschyren - Välkommen till Klädesholmen

Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag:
Klädesholmens Seafood
Formpac
Coatech
Röstavallen
Restaurang Kylen
Tjörns kommun
– Lizzies Café & Kiosk
– Byggrutin
Salt & Sill
– Västra Hamnen Klädesholmen
– Anders Schedwin för bilder och form