Klädesholmens Bastuförening

Klädesholmens bastuförening (KBF) hade det första informationsmötet den 25 maj 2019 i Röda Korslokalen.
Ca 30 personer var närvarande för att ta del av informationen och bli medlemmar.

En kort rapport av läget enligt följande:

Bygglov beviljat december 2018. Femårigt arrende beviljat april 2019, som sedan löper på. Platsen för bastun är i Jungfruviken nedanför EFS lokalen.

Tre arbetsgrupper är bildade och uppdelade i Finansiering, Bygge och Drift. Varje grupp består nu av 4-6 personer.

Finansgruppen jobbar för att få fram pengar. Bygget är beräknat till ca 1,6 MSEK och då ingår schaktning och anslutningsavgifter. Vi står i kö till Leaders för bidrag.

Byggruppen jobbar med att ta fram offerter, planering och genomförandet av bygget.

Driftsgruppen jobbar med att få fram en hemsida för bokningar och information samt att säkerställa den långsiktiga driften av bastun.

Målsättningen är att kunna bada bastu hösten/vintern 2020.

KBF är en del av Samhällsföreningen och information kommer därför finnas på Samhällsföreningens hemsida.

Vi önskar så många medlemmar som möjligt, så passa på och teckna er. Avgiften för 2019 är 150 kr per hushåll och kan Swichas till 123 271 6298 eller betalas in på BG nr 326-6731.

Vi ser framåt att så många som möjligt anmäler intresse för att kunna bidra med arbete eller lämna ett bidrag. Vi kommer att skicka ut ett prospekt under juni.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars Lönnstig               0761-49 80 66
Sivert Rutgersson       0703-60 33 77
Stefan Johansson       0705-90 70 82
Ulf Kahl                        0705-10 48 30

Bastun ett gemensamhetsprojekt, var med nu, så kör vi!

Lars Lönnstig
Ordförande Klädesholmens Bastuförening

 

Lite sommarinformation

Vi har just nu firat nationaldagen och Sillens Dag med rekorddeltagande. Vi kommer snart att gå ut med information om simskolan som startar måndagen den 8 juli med inskrivning kl. 10.00.

För att hålla badplatsen iordning behöver vi under veckorna 27 tom 30/31 en intresserad ungdom.
Arbetet innebär att varje morgon, mån tom fredag kl. 09.00 sopa kajer och tömma papperskorgar samt plocka upp övrigt skräp vid badstranden och i Parken. Vidare hålla ordning i och runt KIF-huset.

Intresserade kontaktar undertecknad via mail nils.gunnar48@telia.com så fort som möjligt.

Vidare flaggar jag för kommande sommararrangemang
21 juni            midsommar i Parken
6 juli               Samhällets Dag
13 juli             Holmeloppet (arrangör Betel)

Lördagen den 1 juni hade vi informationsmöte i Röda Kors lokalen. Bifogar den info i filformat som lämnades från Samhällsföreningen.

Nils-Gunnar Johansson
/ordf./