Afffärsförening tackar er som tecknat nya andelar!

Tack!

Affärsföreningen vill framföra ett stort tack till samtliga som satsat på fortsatt drift av butiken här på Klädesholmen.
Drygt 50 personer har hittills köpt nya andelar under 2015 och på detta sätt bidragit med
343 000 kr till nödvändiga förbättringar i butikens utrustning. Vi hoppas också att ni som ännu inte finns med på listan också satsar på nya andelar eftersom det finns behov av lika mycket pengar till, för att få en väl rustad butik många år till.
Vi är naturligtvis också tacksamma för alla tidigare gjorda bidrag, men vill också betona att behovet av renoveringar i utrustningen är stort och hoppas att vi kan få in ytterligare bidrag för att skapa den butik vi önskar oss här på Klädesholmen.

Styrelsen för Affärsföreningen

 

Förteckning över nya andelar i Klädesholmens Affär Ekonomisk Förening 2015

Medlemsavgift 2015

Har du glömt bort att betala medlemsavgiften till Samhällsföreningen?

I så fall betala in den snarast till vårt bankgiro 133-2576.
Avgiften för 2015 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för ett hushåll.

Är ni osäkra på om ni betalat eller ej, är ni välkomna att ta kontakt med vår kassör
Paula Johansson Everall, 0304/ 67 30 82, paulajohansson@hotmail.com.

Styrelsen
Klädesholmens samhällsförening

 

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

 • Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå.
 • Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen.
 • Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras.
 • Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar.
 • Samhällets dag kan arrangeras årligen.
 • Informationsmöten hålls med bofasta och fritidsboende.
 • Vårt bibliotek kan hållas öppet några timmar, fyra dagar i veckan året om.
 • Badstegar finns utplacerade på olika ställen i samhället.
 • Ni har tillgång till ett litet gym, de dagar då biblioteket är öppet.
 • Vi ser till att det finns lite blomsterprakt på olika ställen i samhället.

  Vi fortsätter att arbeta med:

 • Att behålla och utveckla ett samhälle som lever året runt.
 • Att vindkraftverk inte placeras kustnära.
 • Att ge information till och diskutera med samhällets medlemmar i viktiga frågor.
 • Att hålla kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Att samarbeta med övriga samhällsföreningar i Bohuslän.

Vi hoppas att du/ni vill stödja oss i detta ideella arbete genom att bli medlem.

Gå in på vår hemsida, adress: www.kladesholmen.com där hittar du våra protokoll och annan aktuell information.

Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

 

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmens” finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet.

Kartbroschyren - Välkommen till Klädesholmen

Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag:
Klädesholmens Seafood
Formpac
Coatech
Röstavallen
Restaurang Kylen
Tjörns kommun
– Lizzies Café & Kiosk
– Byggrutin
Salt & Sill
– Västra Hamnen Klädesholmen
– Anders Schedwin för bilder och form

Skolan på Klädesholmen!

Besökte nyligen informationsmötet på Biblioteket om framtida utformning av ”vår gamla skola”.

Under mötet framkom många synpunkter och det framstod klart att arkitekterna som arbetat med projektet som finansierats av Boverket ligger långt fram i planeringen.

Samhällsföreningen önskar därför snarast tillsätta en mindre grupp här från ön, som omedelbart tar tag i frågan om hur vi vill ha det när det gäller byggplanering av skolan.

Jag har försökt att få till en grupp från mötesdeltagarna och ur styrelsen, men enbart två personer har anmält sig.

Därför vänder jag mig nu åter till alla Klädesholmare som har intresse och engagemang av att påverka och arbeta med detta projekt.

Ni som känner för detta, kontakta då någon ur styrelsen eller maila ditt intresse till
samhallsforeningen@kladesholmen.com.

Önskvärt med snabb respons eftersom kommunen ligger långt fram i sina planer.

 

Håkan Johnsson
Ordf. i Klädesholmens samhällförening

Angående fiber till våra fastigheter

En ny fibergrupp utsågs på Informationsmötet den 16 maj. Denna har nyligen lämnat sina synpunkter på vår hemsida. Nedan lämnas Samhällsföreningens syn på dessa åsikter.

Tjörns kommun har på uppdrag av regeringen åtagit sig att medverka till att fastigheter blir anslutna till fibernät för information, samtal och bildöverföring. Dagens befintliga kopparnät kommer enligt uppgift att succesivt urfasas.

Klädesholmen samhällsförening utsåg en grupp som deltog på möte med kommunens fibersamordnare. Möte hölls den 5 november samt 8 december 2014. Målsättningen med mötena var att det skulle bildas lokala fiberföreningar vilka själva skulle upphandla och administrera ett fibernät. Viss del av finansieringen skulle ske med EU bidrag.

Efter dessa möten hade vi enskilt samtal med kommunens representant varvid det framkom att Klädesholmen är att anse som en ”tätort” varvid EU bidrag inte utgår. Vi fick då rekommendation att ta direktkontakt med Skanova som skulle äga teleanslutningarna in i våra fastigheter. Undertecknad talade med ansvarig hos Skanova och fick beskedet att Skanova endast är motpart gentemot fiberföreningar. ”Vill ni få fiber på Klädesholmen måste ni själva tala med en Operatör”. Vi tog då kontakt med Telia Öppen fiber för att efterhöra vad vi lämpligen bör göra. Deras svar blev att om Samhällsföreningen kunde få c:a 100 hushåll på Klädesholmen att lämna in en intresseanmälan för fiberanslutning så skulle vi därefter kunna uppta förhandlingar om pris och tider för installation.

Samhällsföreningen gick då ut med Intresseförfrågningar till samtliga fastighetsägare på Klädesholmen genom mail, Facebook, hemsida, direktutskick i brevlådor, årsmöte, samtal etc. Vår målsättning var att när vi erhållit lämpligt antal anmälningar så skulle förhandlingar/offerter tas in från olika operatörer.

Under tiden för att få ihop 100 intresseanmälningar kommer Telia med aktuellt erbjudande om fiberanslutning.


Klädesholmens Samhällsförening genom Sven-Inge Karlsson

Fibergrupp

Under informationsmötet bildades en fibergrupp som med kort varsel skulle undersöka möjligheterna för bättre villkor.
Klädesholmens Samhällsförening

Jag fick ju/tog på mig uppdraget att titta på vad som kan göras åt Telias ”erbjudande” om fiber till våra fastigheter. Direkt kan sägas att vi är för sent ute för att göra något åt Telias priser eller tidplan. Vi har helt enkelt ingen förhandlingsposition och här får vi skylla oss själva eftersom vi vaknat alldeles för sent. Jag har gjort följande och tror inte att vi kan komma längre i frågan.

* Talat med Bredbandsbolaget och Comhem för att om möjligt hitta alternativ till Telia. Men båda bolagen behöver då göra en besiktning av området och ska det komma till en offert behöver man veta hur många och vilka fastigheter som kommer att anslutas till fibern. Det här är ett jobb som vi inte hinner göra innan Telias tidsfrist går ut och sannolikt kommer inte något av bolagen att kunna ge oss en tillräckligt bra offert för att det ska vara intressant.

* Därefter haft ett nytt möte med Telias representant för att komma försöka komma fram till följande:

– bättre pris med gemensam upphandling men det är här det spricker. Telia säger att man redan har tillräckligt med avtal för att genomföra fiberdragningen och det sker om så inte en enda ytterligare fastighet ansluter sig.

– rabatt på priset 19.900 om man samtidigt tecknar telefoniavtal med Telia. Blankt nej.

– möjlighet till rotavdrag på den bit av installationen som går från tomtgräns in i fastigheterna. Nej från Telia som menar att det är för dyrt att administrera och om så skulle ske läggs ytterligare kostnad på det nu erbjudan priset.

– respit när det gäller ”deadline” att bestämma sig före den 16 juni. Inte rimligt att betala nästan dubbla priset om man bestämmer sig senare. Nej från Telia som hävdar att man tecknat avtal med sina underentreprenörer som bygger på igångsättning av projekteringen redan i slutet av juni. Men här sägs det att på andra ställen har Telia återkommit med det som kallas nytt ”rabatterbjudande för dig som inte redan har beställt”. Men självklart ingen garanti för att det sker här.

Slutsats 1 – vi har inget val i det här fallet, var och en fattar beslut och skriver avtal med Telia.

Slutsats 2 – inför framtida eventuella upphandlingar där det handlar stora pengar för varje fastighet bör samhällsföreningen mycket tidigt ta på sig ansvaret att undersöka möjligheten att driva gemensam upphandling och pressa priset på ett sätt som varit omöjligt i det här fallet.

Tom Lundgren

Styrelsen/Ordförandes hörna

Nu har vi lagt en kort, intensiv och hektisk period bakom oss.

Klädesholmens Livs smygöppnande 8 maj med Invigning 16 maj.

Invigningen skedde med trumpet fanfar/flagghissning och tal – många passade på att se sig om och provsmaka tilltugg och dryck som erbjöds. Ett stort blomsterhav prydde där den nya charkdisken kommer att stå.

Smygstarten medförde lite problem med Internet/kassaterminaler/logistik för inköp/prissättningar mm. Trots detta har enligt affärsägarna responsen varit mycket bra.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Vi ser nu alla fram emot kommande säsong med butiken och håller med Ordförande i affärsföreningen Bengt Palmqvist att först besöker man Klädesholmen Livs för inköp därefter kompletterar vi i andra affärer.

Bengt uppmanade oss att teckna nya andelar i affärsföreningen vars uppgift är att förvalta byggnaden för uthyrning till affärsverksamhet (livsmedelsbutik) .

Städdagen den 16 maj med god uppslutning. Tre fyllda containrar tyvärr blev Stenvik utan container – för stor lastbil.

Samma dag klockan 15.00 Informationsmöte i Röda korslokalen. Under min tid här har jag inte sett så mycket folk i lokalen. På programmet fanns dels stadgeändring/information från Samhällsföreningen men förmodar att några också kommit för att lyssna på Telias information om Öppet Fiber. Efterföljande diskussion medförde att en grupp bildades för på kort varsel undersöka Telia avgifterna.  Mötet avslutades av Affärsföreningen där Bengt Palmqvist tog upp andelarnas betydelse för föreningen och de nya affärsägarna presenterades, gav sin syn och framtidsvision av affären på Klädesholmen.

Måndag 18 maj firade många Midsommar i parken med som brukligt fint midsommarväder. Vi gästade av SVT som gjorde en inspelning. SVT tillsammans med programledare Sonja Aldén – dessutom Tina Ahlin och Martin Stenmarck de två sistnämnda kompletterade vår egen eminenta midsommartrio. Efter diverse repetitioner som framförallt de yngre deltagarna upplevde som jobbiga men utfallet bra allt enligt SVT. Programmet kommer att visas Midsommar 19 juni.

Lördag 23 maj klockan 13.00  kommer nya Informationsskylten placeras i Norra hamnen på samma plats som den tidigare

Vill avsluta med att under Informationsmötet frågade jag om någon snickarkunnig person kunde laga bänken på Utsiktsberget.  Ingen större respons från deltagarna men dagen efter blev jag uppringd av en herre som deltagit på mötet och tittat på bänken han kunde åta sig uppdraget. Sådant värmer Tack Gustaf S.

Egentligen är jag emot tjat/upprepning leder ingenstans men visst vore det skönt med mer sådant agerande tänker på Midsommar/Sillens dag – jag ställer upp en timme.