Styrelsen/Ordförandes hörna

Nu har vi lagt en kort, intensiv och hektisk period bakom oss.

Klädesholmens Livs smygöppnande 8 maj med Invigning 16 maj.

Invigningen skedde med trumpet fanfar/flagghissning och tal – många passade på att se sig om och provsmaka tilltugg och dryck som erbjöds. Ett stort blomsterhav prydde där den nya charkdisken kommer att stå.

Smygstarten medförde lite problem med Internet/kassaterminaler/logistik för inköp/prissättningar mm. Trots detta har enligt affärsägarna responsen varit mycket bra.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Vi ser nu alla fram emot kommande säsong med butiken och håller med Ordförande i affärsföreningen Bengt Palmqvist att först besöker man Klädesholmen Livs för inköp därefter kompletterar vi i andra affärer.

Bengt uppmanade oss att teckna nya andelar i affärsföreningen vars uppgift är att förvalta byggnaden för uthyrning till affärsverksamhet (livsmedelsbutik) .

Städdagen den 16 maj med god uppslutning. Tre fyllda containrar tyvärr blev Stenvik utan container – för stor lastbil.

Samma dag klockan 15.00 Informationsmöte i Röda korslokalen. Under min tid här har jag inte sett så mycket folk i lokalen. På programmet fanns dels stadgeändring/information från Samhällsföreningen men förmodar att några också kommit för att lyssna på Telias information om Öppet Fiber. Efterföljande diskussion medförde att en grupp bildades för på kort varsel undersöka Telia avgifterna.  Mötet avslutades av Affärsföreningen där Bengt Palmqvist tog upp andelarnas betydelse för föreningen och de nya affärsägarna presenterades, gav sin syn och framtidsvision av affären på Klädesholmen.

Måndag 18 maj firade många Midsommar i parken med som brukligt fint midsommarväder. Vi gästade av SVT som gjorde en inspelning. SVT tillsammans med programledare Sonja Aldén – dessutom Tina Ahlin och Martin Stenmarck de två sistnämnda kompletterade vår egen eminenta midsommartrio. Efter diverse repetitioner som framförallt de yngre deltagarna upplevde som jobbiga men utfallet bra allt enligt SVT. Programmet kommer att visas Midsommar 19 juni.

Lördag 23 maj klockan 13.00  kommer nya Informationsskylten placeras i Norra hamnen på samma plats som den tidigare

Vill avsluta med att under Informationsmötet frågade jag om någon snickarkunnig person kunde laga bänken på Utsiktsberget.  Ingen större respons från deltagarna men dagen efter blev jag uppringd av en herre som deltagit på mötet och tittat på bänken han kunde åta sig uppdraget. Sådant värmer Tack Gustaf S.

Egentligen är jag emot tjat/upprepning leder ingenstans men visst vore det skönt med mer sådant agerande tänker på Midsommar/Sillens dag – jag ställer upp en timme.

Medlemsavgift 2015

Nu har det åter blivit dags att betala in årets medlemsavgift till Samhällsföreningen, hoppas att du/ni vill stödja oss i vårt ideella arbete för Klädesholmen.

Vi vill även i år särskilt poängtera, att alla ni som genom vår försorg tecknat ett elavtal med Fortum betalar in medlemsavgiften, eftersom det var en förutsättning för att kunna använda sig av detta avtal.

Medlemsavgiften för 2015 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för ett hushåll.
Betala in avgiften till vårt bankgiro 133-2576.

En del medlemmar har kanske redan på eget initiativ betalat in årets medlemsavgift och skulle ni tillhöra den skaran, ber vi er bortse från denna avi.
Är ni osäkra på om ni redan betalat, är ni välkomna att ta kontakt med vår kassör
Paula Johansson Everall, 0304/ 67 30 82, paulajohansson@hotmail.com.

Gilla Klädesholmens samhällsförening på Facebook, eller besök vår hemsida www.kladesholmen.com, här lägger vi ut aktuell samhällsinformation med jämna mellanrum.

Styrelsen
Klädesholmens samhällsförening

 

Klädesholmens Samhällsförening ser till att

 • Kostnaden för elen i våra bostäder ligger på en acceptabel nivå.
 • Containrar för städning av stränder och allmänna platser finns utplacerade på städdagen.
 • Midsommarfirandet i ”Parken” kan genomföras.
 • Simskoleundervisningen i badviken anordnas varje sommar.
 • Samhällets dag kan arrangeras årligen.
 • Informationsmöten hålls med bofasta och fritidsboende.
 • Vårt bibliotek kan hållas öppet några timmar, fyra dagar i veckan året om.
 • Badstegar finns utplacerade på olika ställen i samhället.
 • Ni har tillgång till ett litet gym, de dagar då biblioteket är öppet.
 • Vi ser till att det finns lite blomsterprakt på olika ställen i samhället.

  Vi fortsätter att arbeta med:

 • Att behålla och utveckla ett samhälle som lever året runt.
 • Att vindkraftverk inte placeras kustnära.
 • Att ge information till och diskutera med samhällets medlemmar i viktiga frågor.
 • Att hålla kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Att samarbeta med övriga samhällsföreningar i Bohuslän.

Vi hoppas att du/ni vill stödja oss i detta ideella arbete genom att bli medlem.

Gå in på vår hemsida, adress: www.kladesholmen.com där hittar du våra protokoll och annan aktuell information.

Styrelsen
Klädesholmens Samhällsförening

 

Internet/TV/telefoni via fiber

Fiberanslutning till bostadsfastigheter

Telia planerar att genom sitt nätbolag Skanova göra en storsatsning på Tjörn.
Telia räknar med att starta försäljningen före sommaren och att anläggningen därefter kan vara färdigställd inom 9 månader.

Man erbjuder en enhetstaxa om 19 900:- per fastighet under förutsättning att man får en anslutning om 30 % av alla fastigheter i tätorter på Tjörn.

Rör med fiber planeras vid ett 30 %-igt tecknande bli framdraget till alla fastigheters tomtgräns. Givetvis kan man avvakta med anslutningen in i huset. En senare inkoppling kommer emellertid att kosta betydligt mer. Vägföreningen har såsom markförvaltare fått denna information, men lämnar ärendet vidare till Klädesholmens samhällsförening som handlägger och tar emot intresseanmälningar enligt nedanstående.

Maila till samhallsforeningen@kladesholmen.com eller kontakta styrelsen med namn, adress och gärna fastighetsbeteckning om du är intresserad. Ifall du redan har svarat oss per mail, så kan du lämna denna förfrågan utan åtgärd.


På förekommen anledning vill vi förtydliga när det gäller priset 19 900 kr att detta inkluderar moms och indragning av fiber 5 meter in i huset.
Däremot åligger det fastighetsägaren att tillhandahålla ett el-uttag vid anslutningspunkten i huset samt återställa marken på egen tomt.