Årsmöten

Välkommen till samhällsföreningens och affärsföreningens årsmöten.

Datum:        Lördagen den 21 februari 2015
Plats:           Församlingshemmet
Tid:               Klockan 15:00

Internet/TV/telefoni via fiber

Vi undrar om du är intresserad av fiber-internet till din fastighet på Klädesholmen?

Tjörns Kommun anordnade ett föredrag i början av november angående internet-förbindelser levererat genom fiber-nätverk. En representant från en fiberförening i Dingle-trakten berättade om deras erfarenheter när de byggde sitt fiber-nät.

Ett fibernätverk klarar väldigt höga hastigheter med dagens teknik och utvecklas kontinuerligt för ännu snabbare hastighet. Kablarna i nätverket åldras inte och behöver inte göras om, tekniken anses därmed framtidsäker. I många år har intresset för fasta internetförbindelser minskat på grund av mobil-operatörernas generösa mobila bredband. Det har i sin tur medfört att de som äger de fasta tele-näten med koppar-tråd inte är så intresserade av att utveckla sina nätverk. På senare år har det däremot svängt, innan har operatörerna ofta erbjudit väldigt stor eller obegränsad datamängd i sina abonnemang. Nu för tiden handlar det mer om att det ska vara väldigt snabba anslutningar men att förbrukningen istället är begränsad, de tar betalt för hur mycket datatrafik som passerar.

Eftersom tjänster som förbrukar mycket data blir vanligare så vill såklart mobil-operatörerna ha sin del av kakan. En månads användning med mycket film och internet-TV skulle kunna bli väldigt dyrt med ett mobilt abonnemang. Det kan dessutom gå fort då en snabb anslutning kan medföra att kvaliteten på filmen automatiskt höjs till bästa möjliga.

Vi vill gärna veta hur intresset för fiber-nätverk ser ut på Klädesholmen.
Maila till Samhällsföreningen med namn, adress och gärna fastighetsbeteckning om du är intresserad.

Det här är inte någon bindande anmälan utan enbart en undersökning av intresse för att kunna gå vidare och undersöka vad det finns för möjligheter. Ju fler som är intresserade desto bättre.

Fråga dina grannar på ön om de fått denna information och vidarebefordra gärna detta meddelandet, de kanske inte får utskicket.

Med vänlig hälsning
Styrelsen