FÖR ER INFORMATION!

KLÄDESHOLMENS LIVS AB öppnar 12 maj i Handlarn’s regi i ICA Bojens lokaler. Susanne Lönnstig & Anita Johnsson blir våra butiksinnehavare på Klädesholmen!

ICA Bojen upphör den 30 april 2015. Vi tackar Monica med personal, för åren som varit!!!

Anita & Susanne hälsar vi välkomna och LYCKA TILL med Handlar’n!

 

Styrelsen
Klädesholmens Affär Ekonomisk förening

Styrelsen/Ordförandes hörna

Styrelsen/Ordförandes hörna

Vill först tacka Marcus Andersson för långvarigt arbete med tidigare hemsidan plus hjälp vid överföring till nya hemsidan. Tomas Kristensson har nu hand om hemsidan.

Vi hoppas hemsidan med detta skall bli mer levande och ett forum för alla boende och övriga som är intresserade av Klädesholmen.

Styrelsen ser med tillförsikt fram emot Tomas engagemang.

För att starta någonstans så fick styrelsen mail från en Klädesholmare, vilken tog upp frågan om att göra Klädesholmen än trevligare.

 

Nedan finner Ni mailet i ursprunglig form

”Hej, vill på detta sätt lämna en motion/förslag om en förbättring jag hoppas att föreningen kan ta på sig. Man vänjer sig med vid hur miljön runt om ser ut. Samhällsföreningen har gjort det mycket snyggare direkt efter bron ”entrén” till Klädesholmen och många andra insatser.

Det jag tänker på, som återstår är att se med nya ögon på att omgivningen också bjuder på är en del ”skräp” som vi vant oss vid, som exempel så står sedan många år ett bilvrak på en tomt uppe på höjden vid postliden, utanför Svalan står en rosfri bänk med en fladdrande plast presenning över, utanför Isbjörnen en container… det finns runt omkring mycket som inte behöver vara en del av miljön och som skapar ett skräpigt och dåligt intryck av/för oss som bor här. 

Mitt förslag är att göra en översyn, uppmana var och en att snygga upp det man ansvarar över, att följa upp detta och ställa krav på de som fortfarande har skräp stående.”

 

Styrelsen instämmer med ovanstående och skulle varje boende på Klädesholmen titta över sin närmaste omgivning skulle vi få ett än vackrare Klädesholmen. Klädesholmen är inte extremt skräpigt men allt kan bli än bättre. Vi som är lite till åren kanske kommer ihåg Arne Tammer (frisksport, styrketränare och kanske den första muskelbyggaren i Sverige) känd för sin slogan ”ge mig en kvart om dagen”. Vi kanske skall anamma den till att hålla rent i närområdet en kvart varje vecka.

Passar även på att påminna om Städdagen på Klädesholmen lördagen den 16 maj och Informationsmötet samma dag.

Internet/TV/telefoni via fiber

Internet/TV/telefoni via fiber

Vi undrar om du är intresserad av Fiber-internet till din fastighet på Klädesholmen?

Tjörns Kommun anordnade ett föredrag i början av november angående internet-förbindelser levererat genom Fiber-nätverk.

Ett fibernätverk klarar väldigt höga hastigheter med dagens teknik och utvecklas kontinuerligt för ännu snabbare hastighet. Kablarna i nätverket åldras inte och behöver inte göras om, tekniken anses därmed framtidsäker. I många år har intresset för fasta internetförbindelser minskat på grund av mobil-operatörernas generösa mobila bredband. Det har i sin tur medfört att de som äger de fasta tele-näten med koppar-tråd inte är så intresserade av att utveckla sina nätverk. På senare år har det däremot svängt, innan har operatörerna ofta erbjudit väldigt stor eller obegränsad datamängd i sina abonnemang. Nu för tiden handlar det mer om att det ska vara väldigt snabba anslutningar men att förbrukningen istället är begränsad, de tar betalt för hur mycket datatrafik som passerar.

Eftersom tjänster som förbrukar mycket data blir vanligare vill såklart mobil-operatörerna ha sin del av kakan. En månads användning med mycket film och internet-TV skulle kunna bli väldigt dyrt med ett mobilt abonnemang. Det kan dessutom gå fort då en snabb anslutning kan medföra att kvaliteten på filmen automatiskt höjs till bästa möjliga.

Vi vill veta hur intresset för Fiber-nätverk ser ut på Klädesholmen.
Maila till samhallsforeningen@kladesholmen.com eller kontakta styrelsen med namn, adress och gärna fastighetsbeteckning om du är intresserad. Ifall du redan har svarat oss per mail, så kan du lämna denna förfrågan utan åtgärd.

Det här är inte någon bindande anmälan utan enbart en undersökning av intresse för att kunna gå vidare och undersöka vad det finns för möjligheter. Ju fler som är intresserade desto bättre. En uppskattad kostnad per fastighet är ca 20 000 kronor.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Klädesholmens Samhällsförening