KLSS – REGATTA lördagen den 1 augusti

KSS

Lördagen den 1 augusti ordnar Klädesholmens Segelsällskap en trevlig kölbåtsregatta av familjekaraktär.
Alla som har en kölbåt med SRS (LYS)-tal kan vara med.

Vi seglar efter omvänt LYS med jaktstart vilket innebär att ”först i mål vinner”.
Banan är c:a 12 NM och beräknas ta c:a 2,5 timmar.

Prisutdelning direkt efter seglingen.
På kvällen äter vi gemensam regattamiddag på Kylen.

Samling i V:a hamnen Klädesholmen. Anmälan och rorsmansmöte  kl. 10:30.
Första start c:a kl. 12:00.

För information och anmälan ring 0767-929981 eller 0708-449100.
Anmälan kan också göras direkt vid start. Anmälningsavgift 100 kr/båt.

VINSTLISTA – SAMHÄLLETS DAG 4 JULI 2015

Tipspromenad – Vuxna:
Rätt tipsrad:                                                          111 1X2 22X 22X
Utslagsfrågan:                                                      88 geléhallon i burken

1.       Charlotte o Axel Vadvik                            Två räksmörgåsar/Kylen
2.       Inga-Britt Nilsson                                       Presentkort/Fiskbilen
3.       Gustaf Stolk                                                Stor ljuslykta
4.       David Axelsson                                           Handgrip
5.       Victor Fält                                                    Lasse Åberg – glas

Tipspromenad – Barn:
Rätt tipsrad:                                                          12X X2X 21X 22X
Utslagsfrågan:                                                      95 glaskulor i burken

1.       Johan Hall Yregård                                    Trädgårdsspel
2.       Arvid Hall Yregård                                     Labyrintspel
3.       Ida + J + N (vem?)                                       Badmintonset
4.       Ellen Fröberg                                              Vattenpistol

Vuxenlotterie A – Rosa lotter, serie P:
1.       Nr 93                                                            Hummertina
2.       Nr 38                                                            Påslakanset
3.       Nr 180                                                          Två cirkusbiljetter – 24/7
4.       Nr 79                                                            Holmenfoto/Propellerboys
5.       Nr 33                                                            Brandsläckare/Räddningstjänsten
6.       Nr 11                                                            Presentkort/Fiskebilen
7.       Nr 26                                                            Presentkort/Sibräcka Choklad

Vuxenlotterie B – Blåprickiga lotter, serie T:
1.       Nr 54                                                            Pläd
2.       Nr 146                                                          Två helgbuffé/Salt & Sill
3.       Nr 139                                                          Ministep
4.       Nr 158                                                          Holmentavla
5.       Nr 128                                                          Musto ryggsäck
6.       Nr 195                                                          Träningssband
7.       Nr 171                                                          Brandfilt

Vuxenlotterie C – Grönrandiga lotter, serie Q:
1.       Nr 195                                                          Lammskinn
2.       Nr 102                                                          Två helgbuffé/Salt & Sill
3.       Nr 159                                                          Två biljetter – Sommarsången – 25/7
4.       Nr 69                                                            Middag för två personer på Kylen
5.       Nr 192                                                          Stickad jacka
6.       Nr 116                                                          Pikétröja
7.       Nr 52                                                            En räksmörgås/Kylen

Fick du inte din vinst i lördags så kan du hämta den på Biblioteket senast den 1 augusti 2015.
Bibliotekets öppettider är tisdagar och onsdagar mellan kl. 10-12, torsdagar mellan kl 17-19 och lördagar mellan kl 15-17.
Vinster ej uthämtade senast den 1 augusti 2015 tillfaller Klädesholmens Samhällsförening.

Tack för din medverken!

KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING
Samhällets Dags Programgrupp

 

 

Konstutställning Klädesholmens bibliotek fr.o.m 4 juli – Mats Westelius sommarutställning

”Glittrande fisk möter konstnärens blick – blått västerhav, grönt ishav och orange sjöställ”.
Mats Westelius

Yrkesfiskarnas arbete genom foton och teckningar. Under sommaren öppet tisdag och onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 17-19 och lördag kl. 15-17. Extra öppet söndagar i juli kl. 10-15.

Konstnären Mats Westelius har ett stort intresse att måla och teckna fiskars alla former och färger. Under 10 år har han fått följa med fartyg ut till olika fiskeområden. Resultatet har blivit en bok med 370 fotografier och 90 teckningar. Boken finns bl.a. att köpa i Klädesholmens bibliotek.

Ej uthämtade vinster finns att hämta hos Handlar’n

MIDSOMMAR PÅ KLÄDESHOLMEN

Midsommarstång

Entrélotter nr:
569             Helglunch på Salt & Sill
711             Sill
823             Vas
233             Hyllstöd
31, 226       Bulle och valfri kaffe, Café Klädesholmen
6, 312         Valfri glass från Lizzie
1                 Glasdekor
97               Smycken

Brun lott nr:
283             Tvättkorg 

Vinster ej uthämtade 31 augusti 2015 tillfaller Klädesholmens Samhällsförening.

 

Ett stort tack till alla som varit med och hjälpt till!

Sponsorer:
Café Klädesholmen, Klädesholmens Fisk & Skaldjur, Klädesholmen Seafood,
Kylen, Lizzie, Mossholmens Marina, Salt & Sill

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmen”

Kartbroschyren ”Välkommen till Klädesholmens” finns nu på ett flertal platser på Klädesholmen och övriga Tjörn, samt på Turistbyråerna i närområdet.

Kartbroschyren - Välkommen till Klädesholmen

Klädesholmens Samhällsförening tackar nedanstående företag för ekonomiskt bidrag:
Klädesholmens Seafood
Formpac
Coatech
Röstavallen
Restaurang Kylen
Tjörns kommun
– Lizzies Café & Kiosk
– Byggrutin
Salt & Sill
– Västra Hamnen Klädesholmen
– Anders Schedwin för bilder och form

Skolan på Klädesholmen!

Besökte nyligen informationsmötet på Biblioteket om framtida utformning av ”vår gamla skola”.

Under mötet framkom många synpunkter och det framstod klart att arkitekterna som arbetat med projektet som finansierats av Boverket ligger långt fram i planeringen.

Samhällsföreningen önskar därför snarast tillsätta en mindre grupp här från ön, som omedelbart tar tag i frågan om hur vi vill ha det när det gäller byggplanering av skolan.

Jag har försökt att få till en grupp från mötesdeltagarna och ur styrelsen, men enbart två personer har anmält sig.

Därför vänder jag mig nu åter till alla Klädesholmare som har intresse och engagemang av att påverka och arbeta med detta projekt.

Ni som känner för detta, kontakta då någon ur styrelsen eller maila ditt intresse till
samhallsforeningen@kladesholmen.com.

Önskvärt med snabb respons eftersom kommunen ligger långt fram i sina planer.

 

Håkan Johnsson
Ordf. i Klädesholmens samhällförening

Angående fiber till våra fastigheter

En ny fibergrupp utsågs på Informationsmötet den 16 maj. Denna har nyligen lämnat sina synpunkter på vår hemsida. Nedan lämnas Samhällsföreningens syn på dessa åsikter.

Tjörns kommun har på uppdrag av regeringen åtagit sig att medverka till att fastigheter blir anslutna till fibernät för information, samtal och bildöverföring. Dagens befintliga kopparnät kommer enligt uppgift att succesivt urfasas.

Klädesholmen samhällsförening utsåg en grupp som deltog på möte med kommunens fibersamordnare. Möte hölls den 5 november samt 8 december 2014. Målsättningen med mötena var att det skulle bildas lokala fiberföreningar vilka själva skulle upphandla och administrera ett fibernät. Viss del av finansieringen skulle ske med EU bidrag.

Efter dessa möten hade vi enskilt samtal med kommunens representant varvid det framkom att Klädesholmen är att anse som en ”tätort” varvid EU bidrag inte utgår. Vi fick då rekommendation att ta direktkontakt med Skanova som skulle äga teleanslutningarna in i våra fastigheter. Undertecknad talade med ansvarig hos Skanova och fick beskedet att Skanova endast är motpart gentemot fiberföreningar. ”Vill ni få fiber på Klädesholmen måste ni själva tala med en Operatör”. Vi tog då kontakt med Telia Öppen fiber för att efterhöra vad vi lämpligen bör göra. Deras svar blev att om Samhällsföreningen kunde få c:a 100 hushåll på Klädesholmen att lämna in en intresseanmälan för fiberanslutning så skulle vi därefter kunna uppta förhandlingar om pris och tider för installation.

Samhällsföreningen gick då ut med Intresseförfrågningar till samtliga fastighetsägare på Klädesholmen genom mail, Facebook, hemsida, direktutskick i brevlådor, årsmöte, samtal etc. Vår målsättning var att när vi erhållit lämpligt antal anmälningar så skulle förhandlingar/offerter tas in från olika operatörer.

Under tiden för att få ihop 100 intresseanmälningar kommer Telia med aktuellt erbjudande om fiberanslutning.


Klädesholmens Samhällsförening genom Sven-Inge Karlsson

Fibergrupp

Under informationsmötet bildades en fibergrupp som med kort varsel skulle undersöka möjligheterna för bättre villkor.
Klädesholmens Samhällsförening

Jag fick ju/tog på mig uppdraget att titta på vad som kan göras åt Telias ”erbjudande” om fiber till våra fastigheter. Direkt kan sägas att vi är för sent ute för att göra något åt Telias priser eller tidplan. Vi har helt enkelt ingen förhandlingsposition och här får vi skylla oss själva eftersom vi vaknat alldeles för sent. Jag har gjort följande och tror inte att vi kan komma längre i frågan.

* Talat med Bredbandsbolaget och Comhem för att om möjligt hitta alternativ till Telia. Men båda bolagen behöver då göra en besiktning av området och ska det komma till en offert behöver man veta hur många och vilka fastigheter som kommer att anslutas till fibern. Det här är ett jobb som vi inte hinner göra innan Telias tidsfrist går ut och sannolikt kommer inte något av bolagen att kunna ge oss en tillräckligt bra offert för att det ska vara intressant.

* Därefter haft ett nytt möte med Telias representant för att komma försöka komma fram till följande:

– bättre pris med gemensam upphandling men det är här det spricker. Telia säger att man redan har tillräckligt med avtal för att genomföra fiberdragningen och det sker om så inte en enda ytterligare fastighet ansluter sig.

– rabatt på priset 19.900 om man samtidigt tecknar telefoniavtal med Telia. Blankt nej.

– möjlighet till rotavdrag på den bit av installationen som går från tomtgräns in i fastigheterna. Nej från Telia som menar att det är för dyrt att administrera och om så skulle ske läggs ytterligare kostnad på det nu erbjudan priset.

– respit när det gäller ”deadline” att bestämma sig före den 16 juni. Inte rimligt att betala nästan dubbla priset om man bestämmer sig senare. Nej från Telia som hävdar att man tecknat avtal med sina underentreprenörer som bygger på igångsättning av projekteringen redan i slutet av juni. Men här sägs det att på andra ställen har Telia återkommit med det som kallas nytt ”rabatterbjudande för dig som inte redan har beställt”. Men självklart ingen garanti för att det sker här.

Slutsats 1 – vi har inget val i det här fallet, var och en fattar beslut och skriver avtal med Telia.

Slutsats 2 – inför framtida eventuella upphandlingar där det handlar stora pengar för varje fastighet bör samhällsföreningen mycket tidigt ta på sig ansvaret att undersöka möjligheten att driva gemensam upphandling och pressa priset på ett sätt som varit omöjligt i det här fallet.

Tom Lundgren

Styrelsen/Ordförandes hörna

Nu har vi lagt en kort, intensiv och hektisk period bakom oss.

Klädesholmens Livs smygöppnande 8 maj med Invigning 16 maj.

Invigningen skedde med trumpet fanfar/flagghissning och tal – många passade på att se sig om och provsmaka tilltugg och dryck som erbjöds. Ett stort blomsterhav prydde där den nya charkdisken kommer att stå.

Smygstarten medförde lite problem med Internet/kassaterminaler/logistik för inköp/prissättningar mm. Trots detta har enligt affärsägarna responsen varit mycket bra.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Ordförande i Affärsföreningen Bengt Palmqviset håller tal vid invigningen av Klädesholmens Livs.

Vi ser nu alla fram emot kommande säsong med butiken och håller med Ordförande i affärsföreningen Bengt Palmqvist att först besöker man Klädesholmen Livs för inköp därefter kompletterar vi i andra affärer.

Bengt uppmanade oss att teckna nya andelar i affärsföreningen vars uppgift är att förvalta byggnaden för uthyrning till affärsverksamhet (livsmedelsbutik) .

Städdagen den 16 maj med god uppslutning. Tre fyllda containrar tyvärr blev Stenvik utan container – för stor lastbil.

Samma dag klockan 15.00 Informationsmöte i Röda korslokalen. Under min tid här har jag inte sett så mycket folk i lokalen. På programmet fanns dels stadgeändring/information från Samhällsföreningen men förmodar att några också kommit för att lyssna på Telias information om Öppet Fiber. Efterföljande diskussion medförde att en grupp bildades för på kort varsel undersöka Telia avgifterna.  Mötet avslutades av Affärsföreningen där Bengt Palmqvist tog upp andelarnas betydelse för föreningen och de nya affärsägarna presenterades, gav sin syn och framtidsvision av affären på Klädesholmen.

Måndag 18 maj firade många Midsommar i parken med som brukligt fint midsommarväder. Vi gästade av SVT som gjorde en inspelning. SVT tillsammans med programledare Sonja Aldén – dessutom Tina Ahlin och Martin Stenmarck de två sistnämnda kompletterade vår egen eminenta midsommartrio. Efter diverse repetitioner som framförallt de yngre deltagarna upplevde som jobbiga men utfallet bra allt enligt SVT. Programmet kommer att visas Midsommar 19 juni.

Lördag 23 maj klockan 13.00  kommer nya Informationsskylten placeras i Norra hamnen på samma plats som den tidigare

Vill avsluta med att under Informationsmötet frågade jag om någon snickarkunnig person kunde laga bänken på Utsiktsberget.  Ingen större respons från deltagarna men dagen efter blev jag uppringd av en herre som deltagit på mötet och tittat på bänken han kunde åta sig uppdraget. Sådant värmer Tack Gustaf S.

Egentligen är jag emot tjat/upprepning leder ingenstans men visst vore det skönt med mer sådant agerande tänker på Midsommar/Sillens dag – jag ställer upp en timme.

Medlemsavgift 2015

Nu har det åter blivit dags att betala in årets medlemsavgift till Samhällsföreningen, hoppas att du/ni vill stödja oss i vårt ideella arbete för Klädesholmen.

Vi vill även i år särskilt poängtera, att alla ni som genom vår försorg tecknat ett elavtal med Fortum betalar in medlemsavgiften, eftersom det var en förutsättning för att kunna använda sig av detta avtal.

Medlemsavgiften för 2015 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för ett hushåll.
Betala in avgiften till vårt bankgiro 133-2576.

En del medlemmar har kanske redan på eget initiativ betalat in årets medlemsavgift och skulle ni tillhöra den skaran, ber vi er bortse från denna avi.
Är ni osäkra på om ni redan betalat, är ni välkomna att ta kontakt med vår kassör
Paula Johansson Everall, 0304/ 67 30 82, paulajohansson@hotmail.com.

Gilla Klädesholmens samhällsförening på Facebook, eller besök vår hemsida www.kladesholmen.com, här lägger vi ut aktuell samhällsinformation med jämna mellanrum.

Styrelsen
Klädesholmens samhällsförening